Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2006-101    |
|                      |Arnhem|6 maart 2006  |
|                      |,   |        |
HOORZITTING BESTEMMINGSPLAN OOSTERBEEK-CENTRUM GEMEENTE RENKUM

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt op 16 maart 2006 vanaf 10.20 uur een hoorzitting gehouden over een bestemmingsplan Oosterbeek-Centrum gemeente Renkum. Deze hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis van Oosterbeek.

Tijdens de zitting kunnen belanghebbenden hun ingebrachte bezwaren toelichten. De zitting is openbaar.

Als voorzitter van de hoorzitting zal optreden de heer H. Wassink van de provinciale dienst Ruimte, Economie en Welzijn.

Nadere informatie: H. Wassink, tel. (026) 359 98 08.


---- --