Gemeente Winterswijk


Leerplicht. Neem het niet te licht.

6 maart 2006

Om aandacht te vragen voor schoolverzuim en leerplicht organiseren gemeenten op donderdag 16 maart 2006 de nationale Dag van de Leerplicht. Dit jaar onder het motto "Leerplicht. Neem het niet te licht."

Leerplicht klinkt misschien streng, maar je kunt het ook anders zien. In Nederland heeft ieder kind recht op onderwijs. Je hebt dus rechten om te leren, waardoor je verder komt in de maatschappij. Omdat de regering het belangrijk vindt dat alle kinderen naar school gaan, is dat verplicht gesteld in de Leerplichtwet.

Landelijke Dag van de Leerplicht
Op de Dag van de Leerplicht worden in het hele land acties georganiseerd om jongeren, ouders/verzorgers en scholen te wijzen op het belang van leerplicht en het tegengaan van schoolverzuim. Het lijkt misschien onschuldig om een paar dagen eerder op vakantie te gaan. Om een dagje te gaan winkelen. Of een paar uurtjes te spijbelen. Maar dat is het niet en het is volgens de Leerplichtwet dan ook verboden.
Schoolverzuim kan leiden tot problemen op straat. Jongeren die rondhangen gaan zich vervelen en komen eerder in aanraking met criminaliteit. Ook verlaat een jongere die veel spijbelt vaker de opleiding zonder diploma. En zonder opleiding en diploma is het niet eenvoudig om een baan te vinden. Ook luxe verzuim, wegblijven van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te kunnen gaan, is niet toegestaan.

Actie in Winterswijk
De gemeente Winterswijk heeft besloten om dit jaar op een positieve manier aandacht te vragen voor handhaving van de leerplicht bij leerlingen van de basisschool. Voor hen is spijbelen wellicht nog geen hot issue. Maar de leerlingen van groep 8 zijn wel erg bezig met het hoe en waarom van schoolgaan, omdat zij na de vakantie naar een andere school gaan.

Zes basisscholen nemen deel aan de Winterswijkse actie die bestaat uit een lesbrief en posteractie. De leerkracht van groep 8 (of bij de kleinere scholen de combinatiegroep 7/8) informeert leerlingen uit zijn groep over schoolverzuim en leerplicht. Er zal antwoord worden gegeven op vragen als wat is leerplicht en waarom is er leerplicht. Vervolgens maken leerlingen gezamenlijk (per school) een poster met als thema Leerplicht.

Uit de ingezonden posters zullen de wethouder van Onderwijs en de leerplichtambtenaar drie prijswinnaars kiezen. Zij ontvangen vervolgens op de Dag van de Leerplicht, dus 16 maart a.s., een prijs. Uiteraard is er voor elke leerling die heeft meegedaan een leuk aandenken!