Gemeente Utrecht

Utrecht, 7 maart 2006


Wethouder controleert of kinderen op school zijn


Hoeveel verzuim is er op een gemiddelde schooldag in Utrecht? Dat wordt op 16 maart tijdens de Dag van de Leerplicht door middel van een grootscheepse belactie in kaart gebracht. Wethouder Harm Janssen en medewerkers van de afdeling Onderwijs bellen op die ochtend alle scholen voor primair en voortgezet onderwijs. Met de belactie willen zij het aantal laatkomers en het percentage ziekte, verzuim en verlof in beeld brengen. De resultaten van de belactie worden om 15.30 uur bekend gemaakt. Leerlingen van het project DO-IT@work (voortijdig schoolverlaters) zullen de afdeling Onderwijs ondersteunen de dag succesvol te laten verlopen.

Doel van de belactie
Met de belactie wil de gemeente Utrecht zicht krijgen op het verzuim van alle Utrechtse leerlingen.
De gemeente wil precies weten of het gaat om te laat komen, spijbelen, ziekte of verlof. Al deze vormen van verzuim kunnen, als ze regelmatig bij een leerling voorkomen, een indicatie zijn voor dieper liggende problemen. Daarnaast wil de gemeente met de actie het belang van een goede verzuimadministratie en het tijdig melden van verzuim opnieuw bij scholen onder de aandacht brengen.

Creatieve wedstrijd
Alle groepen 8 van het primair onderwijs en de uitstroomklassen van het speciaal (basis) onderwijs hebben de afgelopen weken gewerkt aan een creatieve opdracht in het kader van de Dag van de Leerplicht. Leerlingen konden een tekening, verhaal of gedicht maken met als thema: 'Ik ga naar school, want.'. Op 16 maart buigt een jury zich over de inzendingen en maakt wethouder Janssen de winnaars bekend. De jury bestaat uit: Harm Janssen (wethouder voor Onderwijs), Jan Lagendijk (directeur DMO), Hatim el Khatib (presentator Welkom Bij Jezelf, FunX) en Liesbeth Legner (reporter van FunX). Een aantal juryleden gaat ook direct naar de scholen om de prijzen te overhandigen. De leerlingen kunnen een uitje met de hele klas winnen (gesponsord door De Rijnstroom Botenverhuur en Rederij Schuttevaer). GVU (het vervoersbedrijf van Utrecht en Maarssen) verzorgt kosteloos het vervoer van de leerlingen op de dag van de excursie.

Resultaten vorig jaar
Vorig jaar bleek tijdens de belactie dat van alle Utrechtse basisschoolleerlingen (16.209) er 416 leerlingen ziek waren (2,57%), 49 leerlingen hadden verlof (0,30%), 58 leerlingen waren zonder reden afwezig (0,36%) en 255 leerlingen kwamen te laat (1,57%). Bij het voortgezet onderwijs waren van de 11.181 leerlingen 423 leerlingen ziek (3,78%), 110 leerlingen hadden verlof (0,98%), 503 leerlingen verzuimde (4,50%) en 440 leerlingen waren te laat op school (3,94%).

Landelijke dag
Om leerplicht en het belang van onderwijs onder de aandacht te brengen bij scholen, leerplichtige jongeren en hun ouders is 16 maart 2006 gekozen als landelijke Dag van de Leerplicht. Vorig jaar deden maar liefst 130 gemeenten mee door één of meerdere activiteiten te organiseren. De Dag van de Leerplicht is een initiatief van het ministerie van OCW en gemeenten.