Gemeente Weert

7 maart 2006

Leerplicht. Neem het niet te licht

CONTROLE OP LEERPLICHT DOOR WETHOUDERS IN WEERT

In Weert spreken donderdag 16 maart a.s. de wethouders Stokbroeks (Onderwijs), Peeters (Jeugdbeleid) en Van Dooren (Sociale Zaken) en de leerplichtambtenaar jongeren aan, die tijdens schooltijd in de binnenstad rondhangen. Ze delen rode kaarten uit. Als blijkt dat een jongere spijbelt, vindt er later een gesprek plaats met de ouder(s)/verzorger(s) en de jongere zelf. Deze actie wordt ondernomen in het kader van de nationale Dag van de Leerplicht. Voor de derde keer organiseren gemeenten op donderdag 16 maart deze dag. Onder het motto "Leerplicht. Neem het niet te licht", vragen gemeenten aandacht voor schoolverzuim en leerplicht. Zij werken hierbij samen met scholen en politie.

Een paar dagen eerder op vakantie, een dagje winkelen of een paar uurtjes spijbelen in plaats van het volgen van lessen op school lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het is zelfs volgens de Leerplichtwet verboden.

Schoolverzuim leidt tot problemen
De acties op de Dag van de Leerplicht worden georganiseerd om jongeren, ouder(s), verzorger(s) en scholen te wijzen op het belang van leerplicht en het tegengaan van schoolverzuim. Schoolverzuim leidt vaak tot problemen op straat. Jongeren die rondhangen tijdens schooltijd gaan zich vervelen en komen eerder in de verleiding tot criminaliteit. Bovendien leidt spijbelen er soms toe dat een leerling helemaal niet meer naar school gaat. Zonder opleiding en diploma is het niet eenvoudig om een baan te vinden. Maar ook luxe verzuim, wegblijven van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te kunnen gaan, is niet toegestaan.

Terug naar school
Soms gaan leerlingen niet naar school uit verveling, soms omdat ze gepest worden of omdat de leraar te snel of juist te langzaam door de stof heen gaat. Samen met de jongeren en hun ouders proberen leerplichtambtenaren ervoor te zorgen dat de omstandigheden zo zijn dat jongeren weer terug naar school gaan.

Informatie
De landelijke Dag van de Leerplicht 2006 is een initiatief van het Ministerie van OCW, naar een idee van de gemeente Rotterdam. Meer informatie over (De Dag van de) Leerplicht is te vinden op www.voortijdigschoolverlaten.nl.

2006.040 FS


---- --