Ingezonden persbericht


MuziekPodium Zeeland publicitair materiaal voor week 11

Donderdag 16 maart 20.00 uur
Doelen Kwartet
met twee dubbelportretten: Purcell/Birtwistle en Beethoven/Tippett Het Rotterdamse Doelen Kwartet en het daarmee verbonden Doelen Ensemble, grossieren de laatste jaren in programma's, die zich onderscheiden door een grote avontuurlijkheid en diversiteit. Ook dit dubbele dubbelportret kent een prettig schizofreen karakter: wat is immers de gemeenschappelijke noemer tussen het boegbeeld van de Engelse renaissance, Henry Purcell, en de baanbreker van de nieuwe muziek aldaar, sir Harrison Birtwistle, behalve een hoog Engels karakter, en wat heeft het werk van die andere sir, Michael Tippett, gemeen met de overigens fenomenale Grosse Fugue van Beethoven. Men mag zich daar het hoofd over breken, als men ondertussen niet vergeet van deze fantastische muziek te genieten. De term "klassiek" dekt hier de lading zowel wel als niet, en dat is in dit geval bepaald geen bezwaar. Concert 3 (Klassiek)
Toegang 12 euro Donateurs 10 euro

Zondag 19 maart 15.30 uur
Ensemble Lucidarium (Italië)
met Joodse renaissancemuziek uit Italië
(i.s.m. het Netwerk Oude Muziek)
Met dit concert en dat van het Franse ensemble Millenarium in oktober 2005, vindt MuziekPodium Zeeland aansluiting bij het Utrechtse Netwerk c.q. Festival Oude Muziek. Als er een muziekgenre op zijn plaats is in de Grote Kerk Veere, dan is het wel oude muziek. Als dan ook nog één van de topensembles in dit genre acte de présence geeft, dan is de gang naar Veere snel gemaakt. Ensemble Lucidarium is een zevenmans-formatie, die louter op authentiek instrumentarium speelt (op zich al een attractie) en zich bovendien nog richt op relatief onbekend repertoire, zoals deze Joodse renaissancemuziek, vocaal zowel als instrumentaal, van voornamelijk anonieme componisten. Concert 4 (Oude muziek)
Toegang 15 euro Donateurs 12 euro

Ensemble Lucidarium

Ensemble Lucidarium specialiseert zich in de muziek uit Middeleeuwen en vroege Renaissance en houdt zich daarbinnen vooral bezig met het doen van onderzoek naar onbekende repertoiregebieden. Hun programma rond het joodse Poerimfeest is daar een goed voorbeeld van. Dit voorjaarsfeest herdenkt dat Esther voorkwam dat de Perzische joden door Haman, eerste minister van koning Xerxes, werden vermoord. De Italiaanse joden, de zogenaamde Italikim, vormden in de 15e en 16e eeuw maar een kleine groep onder de aanzienlijke joodse populatie in zuidelijk Europa. Hun bescheiden muzikale erfenis, waaronder muziek speciaal voor het Poerimfeest, is echter van hoge kwaliteit.

Viva Biancaluna Biffi - zang en vedel

Gloria Moretti en Enrico Fink - zang

Avery Gosfield en Marco Ferrari-renaissance-blaasinstrumenten

Francis Biggi - renaissance-strijkinstrumenten

Elisabetta Benfenati - renaissancegitaar, chitarra battente

Massimiliano Dragoni - percussie en dulcimer

Het verhaal van Poerim Joodse renaissancemuziek uit Italië

Zondag 12 maart, 14.30 uur:
Utrecht, Muziekcentrum Vredenburg

Zondag 12 maart, 20.15 uur:
Amsterdam, Waalse Kerk

Dinsdag 14 maart, 20.15 uur:
Westzaan, Zuidervermaning

Woensdag 15 maart, 20.00 uur:
Zwolle, Schouwburg Odeon

Donderdag 16 maart, 20.15 uur:
Loevestein, Slot Loevestein

Vrijdag 17 maart, 20.15 uur:
Deventer, Stadhuis

Zaterdag 18 maart, 20.15 uur:
Maastricht, St. Jan

Zondag 19 maart, 15.30 uur:
Veere, Grote Kerk

Willem Kniknie

Directeur MuziekPodium Zeeland
Tel. 06-48529010
E-mail: w.p.t.c.m.kniknie@freeler.nl

MuziekPodium Zeeland
per adres:
Grote Kerk Veere
Oudestraat 26, 4351 AV Veere
Tel. 0118-623650 / Fax. 0118-624754
E-mail: grotekerkveere@nieuwe-muziek.nl Website: www.nieuwe-muziek.nl

DoelenKwartet - biografie

Nu de 20e eeuw reeds enkele jaren achter ons ligt kunnen we vaststellen dat het strijkkwartet als genre, dat ontstond in de 18e eeuw en tot bloei kwam in de 19e eeuw, met glans de 21e eeuw heeft bereikt. Sterker nog ... het blijkt telkens weer een uitdaging om voor deze even uitgebalanceerde als spannende bezetting te schrijven, ook voor jonge componisten. Dat dit niet zonder slag of stoot gaat wordt door de Duitse componist Wolfgang Rihm zo geformuleerd: met het strijkkwartet moet geworsteld worden, 'bissig und liebevoll'. Het DoelenKwartet (DK) is gedreven om deze vinnige en liefdevolle componistenstrijd hoorbaar te maken en blijft de jongste ontwikkelingen in de muziek op de voet volgen. Naast eigentijdse werken omvat het repertoire van het DK een groot aantal composities uit de vroege 20e eeuw. Om al deze nieuwe muziek in een historisch perspectief te kunnen plaatsen, laat het DK, waar er in de programmering aanleiding toe is, ook de klassieken met aandacht herleven.

Het DoelenKwartet is ontstaan vanuit het DoelenEnsemble (DE), dat door de violist Frank de Groot en de componist Peter-Jan Wagemans werd opgericht met de intentie een nieuw publiek vertrouwd te maken met de klassieke muziek van de 20e en 21e eeuw. De Doelen is het muziekcentrum waar jaarlijks door het DE en het DK gezamenlijk een serie concerten geprogrammeerd wordt. De concerten van deze serie genieten inmiddels een grote populariteit, mede door de mondelinge toelichtingen die, voorafgaand aan de concerten, door Hans Koolmees (artistiek leider) gegeven worden.

Naast de programma's in deze serie volgt het DK een eigen lijn, die de doelstelling van het ensemble ondersteunt: een relatief breed publiek interesseren voor nieuwe ontwikkelingen in de muziek, door bekende en onbekende muziek van vandaag in een historische context te plaatsen.

Het DK trad op tijdens belangrijke Nederlandse festivals, zoals het Gergiev Festival, de internationale Gaudeamus Muziekweken, het Festival voor Nederlandse Strijkkwartetten te Eindhoven, het Prime Festival te Groningen en het Hortus Festival. In België werd opgetreden in het Festival van Wallonië en in het Festival van Vlaanderen. In samenwerking met Wendingen werd in de Amstelkerk te Amsterdam een aantal concerten gegeven. Uit deze samenwerking ontstond de veel geroemde opname van de drie strijkkwartetten van de Nederlandse componist Luctor Ponse (1914-1998). Het DK maakt deel uit van de Stichting Nederlandse Strijkkwartetten die op bijzondere locaties in het land strijkkwartet series initieert. De concerten van het DK worden veelal geregistreerd door de landelijke radio. Twee cd's zullen dit voorjaar (2006) verschijnen: een portret van de componist Wolfgang Rihm en een cd met werken van zes verschillende componisten van de "Rotterdamse School".

De samenwerking met componisten als Dutilleux, Boesmans, Rihm, Birtwistle, Wagemans, de Vries, Top en vele anderen, betekent voor het DK een belangrijke inspiratie bron. Dat het DK op zijn beurt ook een inspiratie bron vormt om muziek te schrijven blijkt uit de vele aanvragen van componisten om een stuk voor het kwartet te mogen schrijven.


---- --