Gemeente Amersfoort

Persbericht

Raadsgriffie

nummer: 02

datum: 10 maart 2006

Vervolg programma- en collegevorming

Donderdagavond hebben de lijstaanvoerders van de partijen die de nieuwe gemeenteraad gaan vormen gesproken over de procedure voor het opstellen van een programma en de vorming van een college.

Er is afgesproken dat er een collegeprogramma wordt opgesteld. Daaraan voorafgaand zal de raad zijn prioriteiten en agendapunten voor de komende periode vaststellen. Ismail Parmaksiz, lijsttrekker van de grootste partij, nodigt maandag en dinsdag de lijstaanvoerders van alle partijen afzonderlijk uit voor een kort oriënterend gesprek. Daarbij komen aan de orde de interpretatie van de verkiezingsuitslag, de belangrijkste onderwerpen voor de komende periode en een mogelijke collegedeelname. Hij zal rapporteren over deze ronde. Aan de hand van de uitkomsten worden de vervolgstappen bepaald.

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 16 maart krijgen de raadsfracties de gelegenheid een (korte) reactie te geven op de verkiezingsuitslag en hun visie op de start van het proces van de programma- en collegevorming.

Informatie: Aline Verhoef-Franken, communicatieadviseur Raadsgriffie, telefoon (033) 469 43 54 of 06 15 29 09 43 of e-mail ag.verhoef-franken@amersfoort.nl


---- --