Gemeente De Wolden


Zuidwolde, 14 maart 2006

Persbericht

Nieuw: Politieke Termijn Agenda gemeenteraad De Wolden

Bij aanvang van de nieuwe raadsperiode stelt de gemeenteraad van De Wolden een politieke lange termijn agenda vast. Dit gebeurt donderdag 16 maart in een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis in Zuidwolde om 19.30 uur. Het is voor het eerst dat de raad in de openbaarheid zijn agenda, voor de komende vier jaar, vaststelt. De agenda geeft invulling aan de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad.

Alle politieke partijen hebben hun bijdrage aan de raadsagenda geleverd. In gesprek met de informateur Jan van 't Zand hebben alle partijen vijf punten aangedragen die naar hun idee op de agenda geplaatst moesten worden. De thema's; Wonen, Economie, Zorg en Welzijn, Milieu, Openbare Ruimte en Infrastructuur en Bestuurlijke Vernieuwing domineren de agenda.

Naast het vaststellen van deze politieke agenda voor de periode 2006-2010, zal tijdens de raadsvergadering de nieuwe raad officieel worden geïnstalleerd en wordt de formateur benoemd. De formateur krijgt de opdracht om een collegeprogramma op te stellen en een college te formeren.

///////////////////////////////////

Noot van de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met voorlichting, tel. (0528) 378 239.


---- --