Gemeente Heerlen

u I t n o d I g I n g


Extra aandacht voor telaatkomers tijdens Dag van de Leerplicht donderdag 16 maart

Donderdag 16 maart is uitgeroepen tot de landelijke Dag van de Leerplicht. Ook de leerplichtambtenaren van onze eigen regio Parkstad Limburg laten deze dag niet zomaar voorbij gaan. In onze regio zullen er die dag diverse activiteiten plaatsvinden, waarmee de leerplichtambtenaren aandacht willen vragen. Een onderwerp dat uw aandacht meer dan waard is.

De handhaving van de leerplicht speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van spijbelen en voortijdig schoolverlaten. Daarmee kan het ook bijdragen aan het terugdringen van crimineel gedrag bij jongeren. Om extra aandacht te vragen voor de leerplicht is donderdag 16 maart gekozen als landelijke Dag van de Leerplicht. Het bureau Voortijdig Schoolverlaten in Parkstad Limburg doet actief mee aan deze dag.

Dit jaar is in Parkstad Limburg het voortgezet onderwijs als speerpunt uitgekozen. De leerplichtambtenaren zullen die dag acht scholen in Parkstad Limburg bezoeken, waarbij gecontroleerd wordt op telaatkomers. De leerplichtambtenaren zullen bij het begin van de schooltijd aanwezig zijn ter ondersteuning van het belang van leerplicht. Zij zullen dit doen door middel van een ludieke actie richting de telaatkomers.
Gemeente Heerlen