Toch wel een lease tsunami

Vereniging payback

Toch wel een lease-tsunami !

Op 13 januari 2006 stond er in Het Financiele Dagblad het stuk met de kop: - Geen lease-tsunami -. Daarin werd het artikel van 16 december 2005 van kantonrechter Klaartje Weverink-Berkhout aangehaald, - Rechter vreest tsunami van leaseclaims - en waarin zij stelde dat er honderden zaken per week bij komen en er geen zaken afgaan.

Ook de citering van kantonrechter Herman van der Meer, dat er een - tsunami van 15.000, 20.000, wie weet hoeveel leasezaken over de rechtbanken komen - worden door Ben Küppe en Jos Brumagne, raad van bestuur Dexia Bank Nederland, afgedaan als zijnde onzin dat zich niet verhoudt tot de werkelijkheid.

Het bagatelliserend vermogen van Ben Knuppe in de Radar Extra uitzending van 14 november 2005, waarin hij alle beweringen tegen Dexia afdeed als - een broodje aap-verhaal -, bevestigt alleen maar een angstig vermoeden dat Dexia aan de verliezende hand is en miljarden euros aan de aandelenleaseconstructies dreigt te gaan verliezen.

De (hopelijk) laatste zet in de vertragingstactiek van Dexia is een via de rechter te verkrijgen Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) door een beroep te doen op de WCAM (Wet Collectie Afwikkeling Massaschades). Met deze AVV in de hand zal Dexia op alle aandelenleasegedupeerden de zo geprezen Duisenberg-Regeling gaan toepassen.

Zolang de uitspraak van de rechter op het verzoek van Dexia om die AVV te krijgen nog niet is gedaan, zijn alle juridische procedures tegen Dexia die advocaten en belangenbehartigers momenteel hebben lopen in de ijskast gezet. Dit beroep van Dexia op de WCAM heeft er in ieder geval weer voor gezorgd dat de advocaten en belangenbehartigers van aandelenleasegedupeerden zich nu zullen moeten inspannen de rechter te overtuigen geen AVV aan Dexia toe te wijzen. Hiervoor zal een verweerschrift bij het Gerechtshof Amsterdam moeten worden ingediend. Bij dat verweerschrift zal, naast de zeer uitgebreide omschrijvingen van stellingnames tegen de AVV (en dus ook Dexia), een namenlijst van hun aandelenlease gedupeerde clienten moeten worden toegevoegd. Daarmee maak je het voor de rechter ook inzichtelijk om hoeveel procesvoerende gedupeerden het gaat die al op voorhand tegen die AVV zijn.

Voor de rechter wordt het wel wat moeilijker om te weten over hoeveel contracten of aandelenlease-gedupeerden een AVV uitgesproken zal moeten worden. Dexia heeft de rechter bij het indienen van het verzoek gevraagd ontheven te worden van het opgeven van alle aandelenleasecontractanten waarop Dexia zegt de Duisenberg-Regeling algemeen te willen gaan toepassen. De rechter zal dus dan niet weten hoe groot het werkelijk aantal gedupeerden is en evenzo niet weten om hoeveel juridisch aanvechtbare aandelenleasecontracten het gaat.

Voor een grote bank, hetgeen Dexia beweert te zijn, moet het toch niet zo ingewikkeld zijn uit hun geautomatiseerd clientenbestand alle aandelenleasecontracten te halen. Evenzo is het niet zo moeilijk voor Dexia alle aandelenleasecontractanten aan de rechter voor te leggen. Daarmee wordt de zaak een stuk inzichtelijker. Nog helderder wordt de AVV als Dexia het zo geprezen Duisenberg Schema hanteert en in alle afvraagvakken ook het aantal contracten en het aantal gedupeerden voor de rechter vermeldt. Dan pas komt de waarheid echt boven water. Hoeveel schuld wordt er kwijt gescholden en hoeveel schuld blijft er staan. Want als de rechter de AVV aan Dexia toewijst, dan heeft hij met die uitspraak tevens de definitieve schuld bepaald van de aandelenleasegedupeerden. Immers, de Duisenberg-Regeling gaat over contracten die met een restschuld zijn geeindigd. Op alle andere aandelenleasecontracten die Dexia heeft, maar waar geen restschuld na afloop van het contract kan optreden, horen buiten de AVV gehouden te worden. Dat aantal plus het aantal contracten met een restschuld hoort in een extra vakje, bovenaan het Duisenberg afvraagschema, gezet te worden.

Hoe je het ook wendt of keert, Dexia probeert met die zet bij een positieve uitspraak de restschuld van al die gedupeerden vastgelegd te krijgen. Of sterker nog: met een positieve uitspraak voor Dexia is de rechter voorbij gegaan aan eerdere uitspraken waarin door de rechtbank bepaald werd dat de contracten nietig waren, er geen restschuld kon zijn, maar dat Dexia de gedupeerden niet alleen de inleg maar ook eventueel betaalde restschuld terug diende te betalen. Hoezo een AVV? Dan toch maar die tsunami die Dexia meer geld gaat kosten en de gedupeerden meer op zal leveren. Kantonrechter Klaartje Weverink-Berkhout en kantonrechter Herman van der Meer gaan met hun uitgesproken tsunami-vrees gelijk krijgen.

Het gerechtshof behandelt het verzoek en de eventueel daartegen ingediende verweerschriften in het openbaar ter terechtzitting op dinsdag 16 mei 2006, met uitloopmogelijkheden op woensdag 17 mei 2006, donderdag 18 mei 2006 en vrijdag 19 mei 2006, telkens te 9.30 uur, in congrescentrum Expo XXI, aan de Gustav Mahlerlaan 18, 1082 LS Amsterdam.

Vereniging PAYBACK
Postbus 90
7700 AB DEDEMSVAART
www.pay-back.nl

Voor de redactie:
Contact: info@pay-back.nl

Ron Huijboom
tel.: 06 218 60 528