ARIXTRA(R) (Fondaparinux Sodium) vermindert het risico ......

Glaxosmithkline

ARIXTRA(R) (Fondaparinux Sodium) vermindert het risico van overlijden of recidiverende hartaanval bij patiënten met Acute Coronaire Syndromen (ST-Elevatie Myocardinfarct)

ATLANTA, March 16 /PRNewswire/ --

GlaxoSmithKline plc (NYSE: GSK; Londen) maakte vandaag de laatste resultaten bekend van het OASIS-6 klinisch onderzoek dat het middel tegen trombose ARIXTRA(R) (fondaparinux sodium) vergelijkt met de standaardbehandeling bij patiënten met het acuut coronair syndroom (ACS) ST elevatie MI (STEMI). De algemene resultaten van het onderzoek toonden aan dat fondaparinux beter is dan de standaardbehandeling (niet-gefractioneerde heparines of placebo) wat betreft vermindering van het risico van overlijden of recidiverende hartaanval (risicovermindering van 14 op dag 30, p=0,008), waarbij een belangrijke vermindering wordt waargenomen vanaf dag 9 (risicovermindering van 17, p=0,003). Verder vertoonde fondaparinux een belangrijke vermindering van de mortaliteit door alle oorzaken (secundair eindpunt) op dag 9 (risicovermindering van 13, p=0,043), die tot op het einde van het onderzoek behouden bleef (risicovermindering van 12, p=0,029) (1).

Bij OASIS 6 was de incidentie van ernstige bloedingen op dag 9 gelijkaardig bij patiënten behandeld met fondaparinux of met de standaardbehandeling. Bovendien toonde OASIS 6 aan dat fondaparinux verband houdt met een belangrijk netto voordeel-risico zoals bepaald door de samenvoeging van de eindpunten voor efficiëntie en veiligheid wat betreft overlijden, recidiverende MI en ernstige bloedingen op elk tijdstip (op dag 30 was de risicovermindering 14, p=0,005) (1).

Het onderzoek OASIS 6 (Organization to Assess Strategies for Ischaemic Syndrome) onderzocht meer dan 12.000 patiënten en werd voorgesteld op de 55ste Scientific Session van het American College of Cardiology's (ACC) in Atlanta, Georgia. De resultaten van het OASIS 6 onderzoek werden vandaag ook online vrijgegeven in het Journal of the American Medical Association (JAMA). Zie jama.ama-assn.org/ voor de volledige tekst.

"De resultaten van OASIS 6 tonen het voordeel aan van fondaparinux voor zowel morbiditeit als mortaliteit en het geneesmiddel kan in de toekomst een waardevolle behandelingsoptie zijn voor ACS-patiënten", aldus Dr. Salim Yusuf, hoofdonderzoeker en Hoogleraar Medicijnen, McMaster University en Hamilton Heath Sciences, Ontario, Canada. "Bovendien bewijzen de incidenties van bloedingen die werden waargenomen in OASIS 5 en 6, samen met de resultaten voor efficiëntie, dat fondaparinux een positief netto voordeel-risicoprofiel bood bij patiënten met verschillende soorten ACS."

De programma's OASIS 5 en 6 hebben wereldwijd meer dan 32.000 patiënten onderzocht. De resultaten van OASIS 6 komen grotendeels overeen met het grote gerelateerde onderzoek OASIS 5 dat werd uitgevoerd voor de acute behandeling van patiënten met pijn op de borst (onstabiele angina)/myocardinfarct (niet-ST-segment elevatie MI) (1,2).

Fondaparinux is momenteel in geen enkel land goedgekeurd voor patiënten met ACS.

Acute Coronaire Syndromen

ST-segment elevatie myocardinfarct (STEMI) is een van de aandoeningen uit de complexe groep van coronaire aandoeningen genaamd ACS die verantwoordelijk is voor ongeveer 2,5 miljoen hospitalisaties wereldwijd en die een belangrijke morbiditeits- en doodsoorzaak vormt in Westerse landen (3). De drie belangrijkste hartziekten onder de ACS-aandoeningen zijn: onstabiele angina pectoris of pijn op de borst, niet-ST-segment elevatie myocardinfarct (NSTEMI), en STEMI; die laatste twee zijn beter bekend als hartaanval (4,5). STEMI is een ernstige hartaanval waarbij onomkeerbare schade aan het hart is toegebracht als gevolg van onvoldoende bloedtoevoer naar de hartspier (of myocard-ischemie) (5).

Jaarlijks worden ongeveer 3 miljoen mensen wereldwijd getroffen door ACS (6,7). Mensen met deze aandoening hebben een verhoogd onmiddellijk en langetermijnrisico op recidiverende hartaanval en hartdood (8).

"GSK is verheugd over de resultaten van OASIS 6, een grootschalig onderzoek dat het voordeel van fondaparinux voor patiënten met dit soort ACS heeft aangetoond," aldus Dr. Lawson Macartney, Senior Vice-President, Cardiovascular and Metabolic Medicine Development Centre, GlaxoSmithKline.
"We kijken ernaar uit om deze gegevens ter onderzoek voor te leggen aan bevoegde autoriteiten over de hele wereld zodat we fondaparinux ter beschikking kunnen stellen van dokters en patiënten voor de behandeling van ACS."

OASIS 6

Het OASIS 6 programma is een internationaal, gerandomiseerd, dubbelblind onderzoek dat de werkzaamheid en de veiligheid van fondaparinux inschat bij patiënten met STEMI. OASIS 6 heeft 12.092 patiënten onderzocht op 447 plaatsen in 41 landen (9).

De patiënten kregen gedurende 8 dagen willekeurig één keer per dag een subcutane injectie met fondaparinux 2,5mg (6.036 patiënten) of een standaardbehandeling (UFH of placebo, 6.056 patiënten). De randomisering was afhankelijk van de aanwezigheid van indicaties voor UFH, op basis van het oordeel van de onderzoeker (9).

Alle patiënten werden minimum 90 dagen en maximum 180 dagen gevolgd (9). De meeste patiënten kregen ook een geneesmiddel of een medische procedure om een geblokkeerde hartslagader te helpen openen.

De belangrijkste doelstelling van het onderzoek was evalueren of fondaparinux beter is dan de standaardbehandeling (UFH of placebo) voor de preventie van overlijden of recidiverend myocardinfarct (MI) tot dag 30 bij patiënten met STEMI. Het veiligheidsprofiel van fondaparinux in vergelijking met de standaardbehandeling werd geëvalueerd op basis van ernstige bloedingen tot dag 9 (9).

De secundaire doelstellingen waren onder meer evalueren of fondaparinux een bevorderlijk effect heeft in vergelijking met de standaardbehandeling voor de preventie van overlijden of recidiverend MI op dag 9 te voorkomen en of dit behouden bleef tot dag 90 en 180, en evalueren of fondaparinux beter was dan de standaardbehandeling voor de preventie van overlijden, recidiverend MI en refractaire ischemie op elk tijdstip. Kleine en grote bloedingen en ongewenste voorvallen werden bij de secundaire veiligheidseindpunten inbegrepen (9).

FONDAPARINUX SODIUM

Fondaparinux is het eerste geneesmiddel van een klasse antitrombotica dat selectief Factor Xa remt, een belangrijke proteïne bij de coagulatie. Bij de behandeling van trombose speelt Factor Xa een centrale rol bij de ontwikkeling van trombine, een proteïne in het bloed die bloedklontering vergemakkelijkt.

Voor verdere informatie omtrent fondaparinux surft u naar www.gsk.com.

VOOR EUROPESE PERS

Fondaparinux is goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie (EU) voor de preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) bij patiënten die een chirurgische ingreep ondergaan voor heupfractuur (met inbegrip van verlengde profylaxe), ingrijpende knieoperaties, en heupprothese; en bij acuut zieke medische patiënten die geïmmobiliseerd zijn en patiënten die abdominale chirurgie ondergaan en worden beschouwd als patiënten met een hoog risico op trombo-embolische complicaties. Verder is fondaparinux in de EU ook aangewezen bij de behandeling van acute DVT en de behandeling van acute PE, behalve bij hemodynamisch onstabiele patiënten of patiënten die een trombolyse of een pulmonaire embolectomie moeten ondergaan.

In maart 2002 werd fondaparinux voor het eerst goedgekeurd voor gebruik in de EU ter preventie van VTE bij patiënten die ingrijpende orthopedische chirurgie van de lagere ledematen moeten ondergaan. Fondaparinux is in 27 Europese landen geregistreerd en wordt momenteel verkocht in 16 Europese landen. Wereldwijd hebben ongeveer 500.000 personen fondaparinux gekregen ter preventie van VTE, en voor de behandeling van acute diep veneuze trombose en pulmonaire embolie.

VOOR AMERIKAANSE PERS

ARIXTRA is de eerste selectieve remmer van Factor Xa, een belangrijke proteïne bij de coagulatie. ARIXTRA is in de Verenigde Staten (VS) goedgekeurd voor de preventie van VTE, waaronder DVT en PE, bij patiënten die een chirurgische ingreep ondergaan voor heupfractuur (met inbegrip van verlengde profylaxe), knieprothese, heupprothese en patiënten die abdominale chirurgie moeten ondergaan en risico lopen op trombo-embolische complicaties. Bovendien is ARIXTRA aangewezen voor de behandeling van acute DVT bij toediening samen met warfarin sodium en voor de behandeling van acute PE bij toediening samen met warfarin sodium, wanneer de initiële behandeling wordt toegepast in het ziekenhuis.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Contra-indicaties

In Europa en de Verenigde Staten mag ARIXTRA niet worden toegediend aan patiënten met een ernstige nieraandoening. In de Verenigde Staten mag ARIXTRA niet worden toegediend aan patiënten die minder dan 50 kg wegen (minder dan 110 pond) die ingrijpende chirurgie van de lagere ledematen of abdominale chirurgie moeten ondergaan. ARIXTRA mag niet worden toegediend aan patiënten met actieve grote bloedingen, bacteriële endocarditis en patiënten die hypergevoelig zijn voor fondaparinux sodium.

Waarschuwingen

Indien epidurale/spinale anesthesie of ruggenmergpunctie wordt toegepast, lopen patiënten die als antistollingsmiddel heparines met een laag moleculair gewicht, heparinoïden of fondaparinux sodium krijgen, de kans op de ontwikkeling van een epiduraal of spinaal hematoom, wat kan leiden tot langdurige of permanente verlamming. Het risico hierop kan toenemen bij postoperatief gebruik van blijvende epidurale katheters of gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die de hemostase beïnvloeden. Spinale/epidurale anesthesie mag niet samen met ARIXTRA worden toegepast voor de behandeling van VTE (Zie OMKADERDE waarschuwing in de Voorschrijfinformatie voor de VS).

ARIXTRA is niet bestemd voor intramusculaire toediening.

ARIXTRA moet voorzichtig worden toegepast bij alle patiëntgroepen met een verhoogd risico op bloedingen. Hierbij zijn inbegrepen ouderen en patiënten met gematigde of ernstige leverstoornissen. In de EU moet ARIXTRA voorzichtig worden toegepast bij patiënten die minder dan 50kg wegen (minder dan 110 pond). ARIXTRA mag niet samen worden toegediend met geneesmiddelen die de kans op bloedingen kunnen verhogen.

De werkzaamheid en veiligheid van ARIXTRA bij patiënten met heparine-geïnduceerde trombopenie type II werd niet onderzocht. Trombopenie kan optreden tijdens de behandeling met ARIXTRA en wanneer de telling van de bloedplaatjes lager is dan 100.000/mm (3) moet de behandeling met ARIXTRA worden stopgezet.

Over GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline, één van de wereldleiders op het vlak van de farmaceutische industrie en de welzijnszorg gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, verbindt zich ertoe de kwaliteit van het menselijk leven te verbeteren door mensen in staat te stellen meer te doen, zich beter te voelen en langer te leven. Voor meer informatie over dit bedrijf surft u naar www.gsk.com.

Voorzichtigheidsverklaring betreffende de toekomstgerichte verklaringen

Onder de safe harbor voorwaarde van de US Private Securities Litigation Reform Act van 1995, waarschuwt het bedrijf de investeerders dat alle op de toekomst gerichte verklaringen of voorspellingen die door het bedrijf worden gemaakt, waaronder deze die in dit bericht voorkomen, onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden die ervoor kunnen zorgen dat de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de voorspellingen. De factoren die de operaties van de Groep kunnen beïnvloeden worden beschreven onder 'Risicofactoren' in het Bedrijfs- en Financieel Overzicht en Vooruitzichten in het Jaarrapport van het bedrijf op formulier 20-F voor 2005.

Inlichtingen:
UK Media inlichtingen: Philip Thomson +44-20-8047-5502 David Mawdsley +44-20-8047-5502
Chris Hunter-Ward +44-20-8047-5502
Alice Hunt +44-20-8047-5502

VS Media inlichtingen: Michele Meeker +1-919-483-2839 Mary Anne Rhyne +1-919-483-2839

Europese Analist/Investeerder
Inlichtingen: Duncan Learmouth +44-20-8047-5540 Anita Kidgell +44-20-8047-5542
Jen Hill +44-20-8047-5543

VS Analist/Investeerder
Inlichtingen: Frank Murdolo +1-215-751-7002
Tom Curry +1-215-751-5419

Referenties:


1. Late-breaking clinical data: The Impact of Fondaparinux, a Synthetic Factor Xa Inhibitor on Mortality and Reinfarction in Patients with Acute ST Segment Elevation Myocardial Infarction: Results of the Michelangelo-OASIS 6 Trial. American College of Cardiology, 14 maart 2006.


2. Efficacy and safety of fondaparinux compared to enoxaparin in 20,078 patients with acute coronary syndromes without ST segment elevation. The OASIS (Organisation to Assess Strategies in Acute Ischaemic Syndromes)-5 Investigators. N Engl J Med. 2006; In Press


3. Acute Coronary Syndrome: Unstable Angina and Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction. British Medical Journal, 7 June 2003; 326:1259- 1261.


4. Diagnosis of Acute Coronary Syndrome. American Family Physician, 1 juli 2005, Volume 72, Nummer 1.


5. New Guidelines Emphasize Need for Speed When Chest Pain Strikes. American Heart Association Journal Report, 14 juni 2004.


6. Acute MI, Cardium Study #49, Decision Resources, maart 2003.


7. Acute Coronary Syndrome: NSTEMI, Cardium Study #2, Decision Resources, juli 2005.


8. Yusuf S, Flather M, Pogue J, et al. Variations between countries in invasive cardiac procedures and outcomes in patients with suspected unstable angina or myocardial infarction without initial ST elevation. OASIS


9. The Michelangelo Studies: OASIS 6 (STEMI). Population Health Research Institute.
(www.ccc.mcmaster.ca/oasis6/index.html).

Website: www.gsk.com
jama.ama-assn.org