Cardiologen waarschuwen voor gezondheidstesten

Het zit hem in het buikvet

ALMERE, 20060316 -- Naast dat er vaak maar oppervlakkig wordt getest, gebruiken veel testorganisaties ook verouderde testen.


Wist u dat uw totaal cholesterol heel erg weinig zegt over uw kans op het krijgen van ernstige hart- en vaataandoeningen? Het gaat namelijk vooral om hoe dat totaal cholesterol is opgebouwd en dan met name om de fracties goed (HDL) en slecht (LDL) cholesterol. Een eenvoudige gezondheidstest zegt daarom maar weinig over het echte risico dat u loopt op aderverkalking. Immers het totaal cholesterolgetal kan best heel goed zijn, maar wat u dan niet weet is of dat uw totaal cholesterol vooral bestaat uit kwalijk cholesterol of juist het gunstige. Een hoge fractie kwalijk in combinatie met een lage fractie gunstig cholesterol geeft - ondanks en mooi totaal cholesterol plaatje - toch een zeer ernstig risico op overlijden aan een hartaanval of hersenberoerte. Naast dat er vaak maar oppervlakkig wordt getest, gebruiken veel testorganisaties ook verouderde testen. Zo weet natuurlijk iedereen dat wie te dik is, een grotere kans loopt op een hartaanval. Veel standaard gezondheidstesten gebruiken echter nog steeds als maat voor overgewicht de Body Mass Index (BMI = gewicht in kilo's gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters). Dat is een getal dat vetzucht (obesitas) aangeeft. De BMI zegt echter maar weinig over de kans op een hartaanval. Cardiologen van de Stichting Hartpreventie maken zich ernstig zorgen over de oppervlakkige wijze van screening en vooral ook de niet-wetenschappelijke wijze daarvan. De cardiologen hebben daarom zelf de "CardioCheck" ontwikkeld. Een naar hun mening wel nauwgezette screening van risicofactoren naar de laatste stand van de wetenschap, inclusief persoonlijk advies door dokters. Zo meten zij - naast het totaal cholesterol - het HDL en LDL-cholesterol en gebruiken zij de waist circumference, een maat voor het buikvet. De waist circumference wordt bepaald door de omvang van de buik te meten. Is die rond de navel bij mannen meer dan 102 centimeter (bij vrouwen 88 centimeter), dan heeft hij een verhoogd risico op een hartaanval of een beroerte. De lengte van de proefpersoon heeft daarmee weinig te maken. "Je kans op een hartaanval heeft echt niets te doen met je BMI", zegt Menno Baars, cardioloog. "Het is echt onzin om je BMI te laten bepalen". De instanties die dat nog steeds doen, hebben gewoon hun vakliteratuur niet bijgehouden. Neem honderd mensen met een hoog BMI (boven 25). Sommigen zullen perfect gezond zijn, al lijden ze aan vetzucht. Ze hebben een normale bloeddruk en geen tekenen die op hart- en vaatziekten duiden. Een gezond lichaamsgewicht bestaat niet. Maar vijf centimeter minder buikomvang geeft 66 procent minder kans op diabetes'', becijfert hij. "Het zit hem in het buikvet". U kunt een afspraak maken voor de CardioCheck via www.cardiocheck.nl of bellen met: 036-5332424Ingezonden persbericht