Nationale Ombudsman


Den Haag, 16 maart 2006

ME-ers niet voldoende controleerbaar

De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat het gedrag van individuele leden van de Mobiele Eenheid (ME) op dit moment onvoldoende controleerbaar is. Hij vraagt de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de regels voor het identificeren van ME-ers te herzien. Dit naar aanleiding van een klacht van een voetbalsupporter die bij een voetbalwedstrijd door een ME-er flink met een wapenstok is geslagen.

Legitimeren heeft tot doel om politieoptreden te kunnen controleren en verantwoorden. Individuele ME-ers zijn nu wel verplicht zich te legitimeren, maar doen dit in praktijk niet omdat de omstandigheden dit niet toelaten. De herkenbaarheid van de groep, sectie of het peloton zou volgens de minister voldoende moeten zijn om bij een klacht de identiteit van het betreffende lid van de Mobiele Eenheid te achterhalen.

Meer duidelijkheid gewenst

In werkelijkheid is het achterhalen van de identiteit van een individuele ME-er echter niet altijd mogelijk. De huidige praktijk leidt tot onduidelijkheid en daarmee tot klachten. De Nationale ombudsman pleit dan ook voor meer duidelijkheid en vraagt de minister om te bekijken hoe de controleerbaarheid van ME-ers kan worden gewaarborgd, zodanig dat de veiligheid van de medewerkers niet in het geding komt.

De Nationale ombudsman heeft oog voor de bijzondere omstandigheden waarin ME-ers hun werk doen: de ME wordt vaak geconfronteerd met agressie en excessief geweld. In verband met de veiligheid van individuele ME-ers is duidelijke identificeerbaarheid niet altijd verantwoord. In het belang van de verantwoording van het politieoptreden moet de identiteit van individuele leden van de Mobiele Eenheid echter wel te achterhalen zijn.

Klacht

De Nationale ombudsman vraagt aandacht voor de identificeerbaarheid van ME-ers naar aanleiding van twee klachten over een ME-optreden tijdens een voetbalwedstrijd. Eén voetbalsupporter klaagde over het geweldgebruik door de ME. Een andere supporter werd legitimatie geweigerd nadat hij herhaaldelijk door een ME-er met een wapenstok was geslagen.


Noot voor de redactie,