Gemeente Ede

nummer 57 / Ede, 15 maart 2006

Het Streek wint Edese Onderwijsprijs 2006

Het project `Samen leren, samen leven` van Het Streek, locatie Amsterdamse weg, is de winnaar geworden van de Edese Onderwijsprijs 2006.

In het project `Samen leren, samen leven` krijgen de leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met vele facetten die met wonen en leven en leren te maken hebben, maar vooral zullen de leerlingen kennis gaan maken met gewoonten en leefregels van hun klasgenoten.

Ouders en verzorgers van de leerlingen zullen een grote rol gaan spelen, omdat ze bij diverse activiteiten van het project ingeschakeld zullen worden. Zo zal ouders gevraagd worden gastlessen te verzorgen over gewoonten en gebruiken die bij de cultuur van hun geboorteland horen, vooral op het gebied van wonen en huiselijke gebruiken. Ook kunnen leerlingen stage gaan lopen bij ouders die vrijwilligerswerk doen, kunnen de leerlingen met ouders praten over de voorzieningen in de buurt en zullen de ouders worden gevraagd om mee te werken tijdens de multi-culti-woonmarkt, die onderdeel uitmaakt van het project.

Een jury, bestaande uit de heer A. Hordijk, docent aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en de dames K. Postma van
Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland en A. Samuels van Schoolbegeleidingsdienst Giralis, hebben dit project van Het Streek, unaniem gekozen uit drie genomineerden. De twee andere genomineerden waren het kinderpersbureau van de Cavaljéschool en het oudercommunicatieplan `Tussen School en Thuis`, van de Eben-Haëzerschool in Bennekom.

De jury spreekt in haar juryrapport haar waardering uit voor alle drie de genomineerde projecten. De keuze is uiteindelijk op Het Streek gevallen omdat dit project goed aansluit bij het thema `School en Thuis`. Sterke punten van het project zijn dat leerlingen in verschillende thuismilieus komen en dat ouders vanuit verschillende milieus in school komen. Het project kan bijdragen aan kennis van en begrip voor verschillende thuismilieus en culturen. Het plan is concreet beschreven en het project kan jaarlijks terugkeren. De jury acht de innovatieve waarde van het project hoog.

De Edese Onderwijsprijs bestaat uit een geldbedrag van EUR 5.000 en een permanent aandenken in de vorm van een bronzen plastiek, gemaakt door Paul Maes van Raw Creativity. Het streek zal het geld gebruiken om het plan optimaal te realiseren, maar ook om de leerlingen excursies te laten maken naar musea waar wonen en leven centraal staat. De prijs is uitgereikt tijdens de vijfde Edese Onderwijsdag, die door de gemeente Ede en de Christelijke Hogeschool Ede gezamenlijk georganiseerd is.

---