KNHS


Vrijwilligers in de aandacht! 16/3/2006

Dit seizoen wordt door trainingscentrum Dutch Joy een actie gestart voor de onmisbare vrijwilligers van een endurancewedstrijd. Zonder de inzet van de hulptroepen van een wedstrijdorganisatie is het niet mogelijk endurancewedstrijden te rijden in Nederland. Door de mentaliteitsverandering van de gemiddelde deelnemer wordt het de vrijwilligers de laatste jaren echter niet gemakkelijker gemaakt. Vaak ontvangt de hardwerkende organisatie na afloop eerder gemopper dan bedankjes. Geen goede zaak en Dutch Joy wil hier wat aan doen door aan organisaties van endurancewedstrijden een geschenkje beschikbaar te stellen waarmee zij hun enthousiaste vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten.

Het werven en behouden van vrijwilligers is een 'hot item'. Niet alleen in de endurance maar ook in andere disciplines wordt de roep om vrijwilligers steeds luider. Initiatiefneemster Yvonne van der Velde hoopt met de actie ook anderen te inspireren. Bij een gezamenlijk deelname krijgt de actie een landelijk karakter en daardoor makkelijker aandacht in de media. Op die manier meer mensen interesseren mee te helpen bij de organisatie van een paardensportwedstrijd, zou een prachtig resultaat zijn. Voor meer informatie: endurance@dutch-joy.nl.

Bron: trainingscentrum Dutch Joy.