Gemeente Woerden

16 maart 2006

Initiatievenbeleid Waterrijk Woerden krijgt vorm

Wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling Marjolein Verburg heeft zich in het verleden hard gemaakt voor bijzondere woonideeën in Waterrijk Woerden. Dit past namelijk uitstekend binnen het consumentgericht bouwbeleid dat in Waterrijk Woerden gestalte krijgt en waarbij particulier opdrachtgeverschap een belangrijke rol speelt. Bijzondere initiatieven zijn immers een verrijking voor de bestaande plannen voor Waterrijk Woerden.
In 2004 zijn inwoners opgeroepen om initiatieven in te dienen voor een bijzonder woon-/leefidee in Waterrijk Woerden. De ideeën konden met vormgeving te maken hebben, met de constructie of met de sociale functie van het gebouw. Maar ook plannen op andere terreinen dan wonen waren mogelijk, zoals bijvoorbeeld een bijzondere speelplek, tuin of ideeën voor de openbare ruimte.

De oproep resulteerde in tien reacties. Veel van de ideeën vielen af omdat ze via de reguliere planvorming in Waterrijk Woerden al gestalte krijgen of omdat zij bij nader inzien financieel niet haalbaar waren.Twee ideeën zijn geselecteerd om met voorrang uitgewerkt te mogen worden voor een plek in Waterrijk Woerden. Één van de initiatieven is ingediend door de heer en mevrouw Van Meurs. Het tweede initiatief, een woongroep van de Stichting Timon, wordt nog verder uitgewerkt.

Initiatief Van Meurs
Het eerste initiatief dat vorm krijgt komt op het tweede wooneiland en zal bestaan uit vier ruime appartementen in het duurdere segment. De indieners motiveren hun plan: Het idee is ontstaan vanuit onze persoonlijke situatie, mijn vrouw heeft MS. Ons idee is om woonruimte te creëren voor gezinnen in een gelijksoortige situatie, in een kleinschalig gebouw dat in alle opzichten klaar is voor aangepaste bewoning. De appartementen zijn qua leefoppervlak vergelijkbaar met een flinke vrijstaande woning. Het plan zit nog in de ontwerpfase, maar in grote lijnen is al wel duidelijk hoe het eruit gaat zien. Onze architect - Frank van Laar uit Woerden heeft er een aardige kluif aan om voor ons een appartementengebouw te ontwerpen dat binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden van Waterrijk Woerden past. Deze voorwaarden en de supervisie vanuit de gemeente, tillen de plannen van onze architect naar een nog hoger niveau en dat is natuurlijk geweldig!

Het plan zit nog in de ontwerpfase. Naar verwachting is dit in 2006 afgerond en kan de bouw vermoedelijk begin 2007 plaatsvinden.

Dank
De heer en mevrouw Van Meurs zijn positief over Waterrijk Woerden: Wij zijn ervan overtuigd dat Waterrijk Woerden de mooiste wijk van Woerden wordt. Wij willen de gemeente, en met name wethouder Marjolein Verburg, nogmaals bedanken voor het selecteren van ons initiatief. Hiermee heeft de gemeente wederom een stap gezet naar integratie van mensen met een handicap in de samenleving.
Wethouder Verburg en de familie Meurs (klik om de foto te vergroten)