Provincie Zuid-Holland

Provincie pakt klein leed openbaar vervoer aan

Slecht of niet werkende voorrangsregelingen voor bussen bij verkeerslichten, ongelukkige drempels, file voor een kruising. Zomaar een paar voorbeelden van knelpunten die ervoor zorgen dat het openbaar vervoer niet optimaal doorstroomt. Klein leed voor chauffeur en reiziger vanwege de vertraging en ergernis die het oplevert. Zuid-Holland wil die knelpunten wegnemen en heeft hiervoor 1,7 miljoen euro gereserveerd. Gemeenten is gevraagd mee te werken aan oplossingen.

Bussen krijgen bij verkeerslichten op veel plaatsen een voorkeursbehandeling. Wanneer buslijnen wijzigen dan verhuist zo'n voorkeursbehandeling niet automatisch mee. Ook werken de lussen in de weg die een bus "herkennen" niet altijd meer of onvoldoende. Dit zorgt voor vertraging en wekt ergernis op. Te steile drempels op een nieuwe of bestaande route wekken eveneens ergernis op, bij chauffeur en passagier. De provincie Zuid-Holland heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke situaties waar het beter kan. Gemeenten is gevraagd eveneens te kijken naar plekken waar het beter kan. Samen met die gemeenten wil Zuid-Holland de situaties verbeteren. De kosten komen voor rekening van de provincie, plannen maken en uitvoeren is een zaak van de betreffende gemeente. Er zijn twee voorwaarden. Het moet gaan om gemeenten waar de provincie opdrachtgever is van het openbaar vervoer, en de projecten moeten voor 31 december 2007 zijn gerealiseerd.

Bron: afdeling Communicatie, telefoon 070 441 66 22