Ingezonden persbericht


EU van God los; Geen nieuwe inquisitie nodig

Vrijheid van meningsuiting moet verdedigd

De JOVD roept alle Europese regeringsleiders op zich uit te spreken tegen het Turkse voorstel om belediging van godsdienst strafbaar te stellen. De vrijheid van meningsuiting zou hiermee in gevaar komen en de Europese Unie zou hiermee een reactionaire koers kiezen. Waar Turks minister van Buitenlandse Zaken Gul stelt dat de EU zonder deze wetgeving haar internationale prestige op het spel zet, kan met deze wetgeving de zo geroemde eeuwenoude Nederlandse vrijheid van meningsuiting niet voortbestaan.

Het recente voorstel van de kant van Turkije sluit aan bij eerdere initiatieven dit jaar om de vrijheid van meningsuiting in Europa te beknotten. Onder de noemer van respect voor andere culturen en de dialoog tussen culturen zijn meerdere voorstellen gedaan om de vrijheid van meningsuiting in Europa te beperken. Tot nog toe zijn de reacties op deze aanvallen op de vrijheid van meningsuiting, onder meer na de Deense spotprenten over Mohammed, beperkt en laf geweest.

Door zich nu nadrukkelijk voor de vrijheid van meningsuiting uit te spreken en tegen het strafbaar stellen van belediging van godsdienst kan Nederland binnen de Europese Unie ook benadrukken dat de Unie godsdienstneutraal of 'van god los' dient te zijn. De Unie kent geen speciale status toe aan enige godsdienst of levensbeschouwing maar staat neutraal hier tegenover.

De jonge liberalen roepen dan ook bij deze de Nederlandse regering op zich in te zetten voor een Europese uitspraak tegen een godsdienstig geïnspireerde rechtbank en voor een vrij Europa, van God los!Ingezonden persbericht