P E R S B E R I C H T


Amersfoort, 16 maart 2006


Consortium met DHV verwerft opdracht om Aceh en Nias tegen tsunami's te beschermen


Een consortium van DHV en Witteveen+Bos heeft samen met WL | Delft Hydraulics en MLD (Indonesische dochteronderneming van DHV) een grote opdracht gekregen voor de bescherming van Aceh en Nias tegen tsunami's. De opdracht is afkomstig van de Nederlandse ambassade in Jakarta, in samenwerking met het Indonesische Agency for Rehabilitation and Reconstruction (BRR).


Het consortium gaat een masterplan ontwikkelen voor kustbescherming en waterkering. Het plan zal leiden tot een serie maatregelen om overstromingen tegen te gaan of te reduceren. Tevens wordt een regionaal waarschuwingssysteem voor tsunami's ontwikkeld en geïmplementeerd. Daarnaast wordt gewerkt aan de versterking van het lokale management, een voorlichtingscampagne over hoe te handelen bij een alarm en het opzetten van veilige schuilplaatsen. De werkzaamheden beginnen in maart 2006 en omvatten een periode van 2,5 jaar.


Aceh en Nias zijn zwaar getroffen door de tsunami op tweede kerstdag 2004 en de aardbeving in maart 2005. Het consortium zal te werk gaan vanuit de visie dat op korte termijn het veiligheidsgevoel bij de bevolking moet worden hersteld. De lokale en internationale expertise in het consortium wordt gecombineerd met lokale initiatieven van bevolking en overheden. Het consortium heeft in het verleden in het getroffen gebied gewerkt aan watervoorzieningen, infrastructuur, kust- en stedelijke ontwikkeling. DHV en Witteveen+Bos hebben kantoren in Indonesië, werken er al tientallen jaren en kennen daardoor de omstandigheden en de cultuur goed. Na de tsunami hebben beide bedrijven expertise ter beschikking gesteld in de vorm van kosteloze adviezen en een coördinerende rol bij de wederopbouw. Medewerkers van DHV hebben bovendien vakantiedagen ingeleverd om deze expertise vrij te maken.
+ + + + +