Ingezonden persbericht


(16 maart 2006 - Bericht van Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog')

P E R S B E R I C H T

Toenemende steun voor anti-oorlogsdemonstratie - gemeente Amsterdam schikt in

Utrecht, 16 maart 2006 -
De demonstratie en dodenherdenking 'Breken met Bush - niet meer doden' die het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' a.s. zaterdag in Amsterdam organiseert mag zich van verschillende kanten in een toenemende ondersteuning verheugen. De demonstatie begint om 13.00 uur op het Museumplein; na een demonstratieve optocht door Amsterdam zal om 15.30 uur op hetzelfde Museumplein de dodenherdenking van start gaan waarbij met name stilgestaan zal worden bij de tienduizenden burgerslachtoffers in Irak en Afghanistan en de ruim 100 journalisten onder hen.

De oproep voor de demonstratie op 18 maart wordt
ondersteund door door Paul Aarts (universitair docent UvA), Miriyam Aouragh (Samen tegen Racisme), Mohammed Benzakour (columnist), Harry van Bommel (Tweede Kamerlid SP), Gretta Duisenberg (Stop de Bezetting), Peter Faber (acteur), Bob Fosko (zanger), Tygo Gernandt (acteur), Loes Haverkort (actrice), Farah Karimi (Tweede Kamerlid GroenLinks), Maria Kraakman (actrice, winnares Gouden Kalf 2005), Marieke de Kleine (actrice), Jeroen van Koningsbrugge (acteur), Anja Meulenbelt (Eerste Kamerlid SP), Christine Otten
(schrijfster), Mohammed Rabbae (platform Genoeg is Genoeg), Rosa Reuten (actrice), Cindy de Quant (actrice), Peter Scheffer (politiek secretaris Jonge Socialisten in de PvdA), Mark van Uchelen (acteur).

In reactie op het protest dat het Platform gisteren aantekende tegen de locatie die de gemeente Amsterdam in de aanbieding had, heeft de gemeente inmiddels laten weten bij nader inzien toch akkoord te kunnen gaan met de door het Platform gewenste plek op het Museumplein, namelijk de helling schuintegenover het Concertgebouw.

De demonstratie en dodenherdenking vinden plaats in het kader van het internationaal actieweekend van 18 tot 20 maart; drie jaar na het begin van de Amerikaans-Britse invasie in Irak. In bijna 250 verschillende steden wereldwijd, de helft in de Verenigde Staten zelf, wordt gedemonstreerd tegen de Amerikaanse oorlogspolitiek in het algemeen en de aanhoudende militaire en economische bezetting van Irak. Juist deze week werd bekend dat de regering Bush inderdaad van plan is om in ieder geval een aantal legerbases in Irak te handhaven om vandaaruit de olieproductie te controleren. De bestrijding van het hand-over-hand toenemende geweld in het land, waarbij we volgens sommigen aan de vooravond van een burgeroorlog staan, mag het nog nauwelijks functionerende Iraakse leger opknappen. Dat westerse militairen in Irak zitten om de veiligheid van de Irakezen te waarborgen is dus een fabeltje.

In de Nederlandse context protesteren we daarnaast tegen de Nederlandse steun aan de Amerikaanse oorlog in Afghanistan en tegen de schijnbaar Europese instemming met de dreigementen ten aanzien van Iran. Eerder deze week zijn de kwartiermakers naar de Zuid-Afghaanse provincie Uruzgan afgereisd, terwijl juist ook de afgelopen weken duidelijk werd dat het gewapend verzet tegen buitenlandse militaire aanwezigheid in deze regio sterk toeneemt en dat, tegen eerdere toezeggingen in, Nederlandse militairen in Afghanistan wel degelijk medeverantwoordelijk zijn voor de Amerikaanse schendingen van het internationaal (oorlogs)recht. Onder het motto 'beter ten hele gekeerd.' roept het Platform de Nederlandse regering op om af te zien van de uitzending van de Nederlandse troepenmacht zolang het nog kan. Breken met Bush: niet meer doden.

Dat geldt ook voor de toenemende oorlogsdreiging ten aanzien van Iran. In dit verband werkt het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' nauw samen met het onlangs opgerichte breed platform van 'Iraniërs tegen de oorlog'. Sinds een jaar voltrekt zich een confrontatie met het Iraanse regiem. Deze is gebaseerd op de valse bewering dat Iran bijna beschikt over een kernwapen. Hiermee wordt de aanloop naar de Irak- oorlog in 2002-2003 herhaald. De inspecteurs van het Internationaal
AtoomEnergieAgentschap (IAEA) hebben verklaard dat er geen bewijs is dat er aan kernwapens wordt gewerkt in Iran. Het streven van de Iraanse oppositie om op vreedzame wijze tot een ander regiem te komen, wordt door deze valse bewering systematisch onderuit gehaald. De harde uitspraken van de Iraanse regering dienen om haar binnenlandse zwakte te verbergen. Maar hoe harder de zogenaamde nucleaire dreiging, hoe gemakkelijker het wordt om de Iraanse oppositie neer te slaan. Wil die oppositie een kans hebben om verandering te bewerkstellingen, dan moet het Westen, de VS en EU voorop, ophouden met het escalatieproces. Dit draagt immers het risico in zich dat er een oorlog uitbreekt. Bovendien stuurt het neo- conservatieve deel van de Amerikaanse regering nog steeds aan op oorlog.

Het Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog' werd in september 2001, kort na de aanslagen van 11 september, opgericht uit protest tegen wat toen nog de 'nieuwe oorlog', later de 'oorlog tegen het terrorisme' en thans de 'lange oorlog' heet en dat, in ogen van het Platform de veiligheid wereldwijd eerder zou laten afnemen dan toenemen. In het voorjaar van 2003 organiseerde het Platform twee grote demonstraties tegen de oorlog tegen Irak. Bij het Platform zijn ruim 200 organisaties aangesloten.

-------

Noten voor de pers


- zie website http://www.platformtegendenieuweoorlog.nl


- meer informatie over de demonstratie zelf Pepijn Brandon 06-24751961

idem over de achtergronden Jan Schaake 030-2714376

(einde persbericht)

-- Bericht verzonden door
Omslag Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling
voor Platform tegen de 'Nieuwe Oorlog'