Gemeente Winterswijk


Subsidie voor Achterhoek Spektakeltoer 2006

16-03-2006

Winterswijk - Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan de Achterhoek Spektakeltoer 2006 en hiervoor een subsidie van 10.000,- beschikbaar te stellen. De Achterhoek Spektakeltoer is een initiatief van Hans en Rita Keuper en moet een manifestatie worden waarin straattheater en muziek de boventoon voeren en die als een kleurrijk lint door de Achterhoek trekt. Bij wijze van een pilot vindt de toer dit jaar plaats in de eerste weken van de zomervakantie in de gemeenten Oude IJsselstreek, Oost Gelre, Bronckhorst en Winterswijk. De totale kosten voor het organiseren van de toer bedragen 160.000,-.

Hans en Rita Keuper liepen al enige tijd rond met het idee een dergelijk festival te organiseren. Het idee werd ingegeven vanuit ervaringen bij de organisatie van het jaarlijkse Watermollefestival in Haaksbergen en de beleving van het Oerolfestival op Terschelling. De bedoeling is om de toer in de eerste weken van de zomervakantie te laten plaats vinden. Een aantal acts zal op meerder plaatsen aanwezig zijn, voor elke locatie geldt echter dat er een eigenprogrammering is. Het geheel zal zich voltrekken tussen 12.00 en 24.00 uur, waarna de dag erna in een andere gemeente in de Achterhoek een nieuwe toerversie van start gaat. Om het festival te kunnen bekostigen is een bedrag van 160.000,- nodig. De Kamer van Koophandel heeft toegezegd een subsidie beschikbaar te stellen van maximaal 50.000,- op voorwaarde dat eer medefinanciers zijn zoals ondernemers en gemeenten. Het college van b&w heeft besloten een (garantie)subsidie van 10.000,- beschikbaar te stellen voor de organisatie van het festival. Daarnaast wil de gemeente meedenken over mogelijke 'kosten in natura' zoals bijvoorbeeld locaties en vergunningen. Het college vraagt de organisatie om voor 1 mei een programmavoorstel in te dienen, in het programma rekening te houden met lokale activiteiten en om de organisatie in de handen van een stichting te leggen.

Opzet programma
Om de toer echt interessant te maken moeten de programmering en het karakter bijzonder zijn. Gedacht wordt aan een concept waarin cultuurelementen van deze streek op een duidelijke manier verbonden wordt met cultuur van elders. Het programma wordt opgebouwd door professionele acts en lokaal en regionaal talent. Een aantal acts zal op meerder dagen aanwezig zijn, maar voor iedere gemeente geldt een eigen programmering. Een combinatie van straatacts, een kinderprogramma, theater en muzikale acts zullen elkaar afwisselen.