Gemeente Berkelland


Berkelland pakt groenonderhoud op éénduidige wijze aan


De nieuwe gemeente moet op veel terreinen herzien beleid vaststellen. Dat geldt ook voor groenonderhoud. Als we kijken naar de methoden van onderhoud in de voormalige gemeenten, blijkt er een groot verschil te zitten in de mate waarin onderhoud werd verricht, de soorten werkzaamheden en de kosten die hiermee gepaard gaan. Zaken als onderhoudsfrequenties van alle voormalige oude gemeenten worden nu gelijk getrokken. Een groot deel van de onderhoudswerkzaamheden wordt uitbesteed. Daarnaast wordt een deel ervan door de eigen buitendienst zo optimaal mogelijk uitgevoerd. Daarbij verdwijnt een aantal dure onderhoudswerkzaamheden.

Om enigszins een beeld te krijgen welke consequenties dit zal hebben op het onderhoud van het openbaar groen, wordt hieronder in het kort een uiteenzetting gegeven wat u op dit punt mag verwachten.

Onderhoud plantvakken

Het schoffelen van plantvakken (sierheesters, rozen en andere vaste planten) werd in de voormalige gemeente Borculo door middel van twee schoffelbeurten in combinatie met chemische onkruidbestrijding uitgevoerd. Hiervoor wordt in Berkelland eveneens gekozen. De chemische onkruidbestrijding zal selectief worden toegepast. In voorkomend geval bestaat deze uit het strooien van plantvakken met korrels van het middel casaron. Deze methode is in veel gemeenten gebruikelijk.

Onderhoud bosplantsoen

Voor het onderhoud van bosplantsoen wordt de methode van de voormalige gemeente Eibergen voorgesteld. Door bosplantsoen niet meer te schoffelen en geen blad meer te verwijderen ontstaat er een natuurlijker karakter, passend bij bosplantsoen.

Onderhoud gazons

Ten aanzien van het maaien van gazons worden geen grote wijzigingen doorgevoerd. Wel is besloten om, zoals in Eibergen gebruikelijk was, de graskanten één keer per jaar af te steken.

Onderhoud bomen

De gemiddelde onderhoudscyclus voor het snoeien van bomen is bepaald op 8 jaar.

Bloembakken

Er worden geen bloembakken meer gevuld met zomergoed en bloembollen. De bestaande bloembakken worden verwijderd of worden in het voorjaar niet meer teruggeplaatst.

De bedoeling is dat het totale bedrag dat de gemeente Berkelland besteedt aan groenonderhoud als gevolg van bovenstaande werkwijzen met ongeveer twee ton afneemt ten opzichte van het bedrag dat door de vier voormalige gemeenten werd besteed. Met nadere vragen over het onderhoud kunt u terecht bij de heer H. ten Hagen of de heer T. Slutter van de afdeling Beheer en Onderhoud, telefoon 0545-250 250.

Mutatiedatum
16/03/2006
Trefwoorden plantsoen