Ingezonden persbericht


Imtech: voorgenomen overname Radio Holland Group

Bijna verdubbeling opbrengsten in maritieme markt
Imtech in mondiale top-5 maritieme markt

Gouda - Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) maakt bekend dat het voornemens is om Radio Holland Group, een internationale specialist in maritieme satelliet- en radiocommunicatie, automatisering, observatie- en navigatiesystemen, over te nemen. Met de overname verdubbelen nagenoeg de opbrengsten van Imtech in de maritieme markt, waarmee Imtech een positie in de mondiale top-5 verwerft. De overnamesom, inclusief een earn-out, bedraagt circa 47 miljoen euro en zal in contanten worden voldaan. De overname past in de Imtech-strategie van verdere internationale groei in de maritieme markt en levert een directe bijdrage aan de winst per aandeel.

Beide partijen hebben een overeenkomst ondertekend omtrent de voorgenomen overname van de aandelen van de huidige eigenaren ABN AMRO Capital (56%) en Stichting Co-Investors Radio Holland Group (44%), waarin investeerders en huidig management participeren. Imtech neemt hierbij alle aandelen in Radio Holland Group over, inclusief deelnemingen en participaties. Met het management van Radio Holland Group is overeengekomen dat zij zich minimaal voor een periode van twee jaar na overname aan de organisatie verbindt. Hiermee is de continuïteit gewaarborgd. Voorzover van toepassing zullen de medezeggenschapsorganen worden geraadpleegd en de vakorganisaties worden geïnformeerd, waarbij de Centrale Ondernemingsraad van Imtech heeft een positief advies reeds uitgebracht. Na verwachte goedkeuring van de NMa (Nederlandse Mededingsautoriteit) en het Duitse Bundeskartellamt kan de overname worden geformaliseerd.

Profiel Imtech in maritieme markt
In de maritieme markt bezit Imtech twee organisatorische eenheden: Imtech Marine & Offshore en Imtech Schiffbau-/Dockbautechnik. Imtech Marine & Offshore biedt met twaalf vestigingen in Nederland (hoofdkantoor: Rotterdam), Duitsland, Frankrijk, de UK, Polen, het Verre Oosten en China als system integrator totaaloplossingen met hoge toegevoegde waarde op de internationale maritieme markt. Imtech onderscheidt zich door de combinatie van platformautomatisering, voortstuwing, energie, alarmerings-, communicatie-, en bewakingssystemen, geïntegreerde (scheeps)bruggen, elektrotechniek en lucht- en klimaattechnologie. Imtech Marine & Offshore is product- en leverancieronafhankelijk en kent een hoge mate van innovatie, bijvoorbeeld op het gebied van (elektrische) voortstuwing. Imtech Schiffbau-/Dockbautechnik is een Duitse maritieme specialist in lucht- en klimaattechnologie en sprinklertechnologie gevestigd in Hamburg.

In de maritieme markt behaalt Imtech een totaal aan opbrengsten van bijna 200 miljoen euro (2005) met circa 1.000 maritieme specialisten. Hiermee behoort Imtech in deze markt tot de middelgrote wereldspelers.

De strategie van Imtech is gericht op het bereiken van een sterke positie in de internationale maritieme markt. Naast activiteiten in de gevestigde landen is Imtech ook in toenemende mate buiten deze landen actief. Met de overname van HST (HDW-Hagenuk Schiffstechnik) in 2004 heeft Imtech bovendien in Duitsland en China een structureel sterke positie verworven. Deze internationale positieversterking past in de tendens dat de maritieme markt een meer mondiaal karakter krijgt.

Profiel Radio Holland Group
Radio Holland Group (opgericht in 1916) is als product- en leverancieronafhankelijke maritieme specialist internationaal actief in met name satelliet- en radiocommunicatie, automatisering, observatie- en navigatiesystemen. Andere activiteiten zijn veiligheidsvoorzieningen aan boord van schepen, on-board IT-netwerken en 'airtime' voor satellietcommunicatie. Radio Holland Group heeft daarnaast een uitstekende positie in de service- en aftersalesmarkt via haar wereldwijde servicenetwerk.

Het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam, Nederland. Er zijn deelnemingen in Nederland (vijf), overig Europa (vijf), USA (vier), Azië (vier) en de rest van de wereld (drie). De onderneming beschikt over een netwerk van ruim vijftig internationale vestigingen langs alle belangrijke mondiale scheepvaartroutes. In dit werelddekkend netwerk van eigen vestigingen ligt de kracht van Radio Holland Group. Service kan zo snel en doeltref­fend worden verleend daar en wanneer de klant dit vraagt. Een wereldwijde servicedatabase biedt toegevoegde waarde op het gebied van service, onderhoud en beheer. Een snel toenemende activiteit is 'satellite airtime' waarmee remote access (toegang op afstand), on-line support en regelmatige updates (van bijvoorbeeld elektronische kaarten) mogelijk zijn.

In 2004 realiseerde Radio Holland Group met ruim 700 maritieme specialisten opbrengsten van circa 150 miljoen euro, waarvan 65% in nieuwbouw en complete vervanging van de technologische infrastructuur aan boord van schepen en 35% in service, onderhoud en reparatie.

Synergie
Synergie tussen de maritieme activiteiten van Imtech en Radio Holland Group is er op de volgende gebieden:
* Het aantal schepen met Imtech-technologie aan boord neemt snel toe, maar Imtech bezit in de huidige situatie nog geen dekkend servicenetwerk. Met het vestigingennetwerk van Radio Holland Group kan wereldwijd service en onderhoud worden aangeboden. In de nieuwe combinatie leidt dit tot additionele groei van de service- en onderhoudsactiviteiten en spin-off hiervan. Ook al omdat de variëteit aan schepen voor Radio Holland Group aanzienlijk wordt vergroot, bijvoorbeeld met marineschepen;
* De nieuwe combinatie beschikt over een groot klantenbestand, zowel in de markt van marineschepen, luxe (mega)jachten en cruiseschepen als in de complete maritieme civiele markt (baggerschepen, olie-en gasschepen, containerschepen, bulkcarriers etc.). Alle marktsegmenten zijn afgedekt. Dit biedt continuïteit en maakt het combineren van nieuwbouw-, renovatie-, service- en onderhoudsactiviteiten makkelijk;
* Radio Holland Group kan als basis dienen voor de verkoop van innovatieve producten van Imtech, bijvoorbeeld platformautomatisering, geïntegreerde (scheeps)bruggen en elektrische voortstuwing;
* Imtech verwerft een positie in de USA, een land met een grote maritieme traditie waarin Imtech nog niet actief is, en versterkt de positie in de snel groeiende maritieme markt in het Verre Oosten, met name China;
* De toenemende automatiseringsgraad aan boord van schepen maakt de ontwikkeling van activiteiten op het gebied 'satellite airtime' een interessante markt. Met de voorgenomen overname verdubbelen nagenoeg de opbrengsten en het aantal medewerkers van Imtech in de maritieme markt naar een niveau van circa 350 miljoen euro en ruim 1.700 maritieme specialisten, waarmee Imtech een positie in de mondiale top-5 verwerft. Als product- en leverancieronafhankelijk maritieme dienstverlener biedt Imtech aan klanten innovatieve integrale oplossingen met complete service, onderhoud en aftersales in een wereldwijd netwerk van ruim zestig internationale vestigingen langs alle belangrijkste scheepvaartroutes. Hierbij worden alle segmenten afgedekt: defensieschepen, luxe (mega)jachten, cruiseschepen én de maritieme civiele markt.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Nadere informatie

Imtech N.V.
Mr. M.E.J. (Mark) Salomons
Secretaris van de Vennootschap
Mobiel: (06) 54 61 22 89
Telefoon: (0182) 54 35 14
E-mail: mark.salomons@imtech.nl www.imtech.nl

Radio Holland Group B.V.
D. (Dé) Slager
Voorzitter Raad van Bestuur en CEO
Mobiel: (06) 53 10 27 94
Telefoon: (010) 266 98 76
E-mail: d.slager@radiohollandgroup.com www.radiohollandgroup.com

Profiel Imtech
Imtech N.V. is een Europese technische dienstverlener op het gebied van elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. Met circa 14.500 medewerkers realiseert Imtech opbrengsten van 2,4 miljard euro op jaarbasis. Imtech heeft sterke posities in de markten utiliteit, industrie, maritiem, infra en telecom in België, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en de UK en is in toenemende mate ook actief in Oost-Europa. De aandelen Imtech zijn genoteerd op de effectenbeurs van Euronext, waar Imtech is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) en de Next 150 index.

Imtech N.V. Quinterium Offices I Kampenringweg 45-A 2803 PE Gouda Nederland Tel +31 (0)182 543 543 Fax +31 (0)182 543 500 Email: info@imtech.nl

Onze website: http://www.imtech.nl