Uit: PH Nieuwsbrief 204.10
26-2-2006

ZUIDWEST NEDERLAND START OP 16 MAART MET VERBETEREN VAN DE SPOEDZORG

Alwie werkzaam is als professional, beleidsmaker, zorgverzekeraar of patiëntenvertegenwoordiger op het brede terrein van de spoedzorg in de regio Zuidwest Nederland, is welkom op de conferentie Acute zorg in Zuidwest Nederland, die op donderdagmiddag 16 maart in Rotterdam plaatsvindt. Zuidwest Nederland omvat de gebieden Rijnmond, Dordrecht en omgeving en Zeeland. Organisator van de confrentie is de Stichting Samenwerkende Rijnmond ziekenhuizen (SRZ). Aanleiding is de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) die aan traumacentra opdraagt om de onderlinge afstemming tussen de verschillende aanbieders van spoedzorg te regelen. De bijeenkomst op 16.03 dient als startpunt om de noodzakelijke samenhang in kaart te brengen en waar nodig te verbeteren. Een hoge vertegenwoordiger van VWS opent de bijeenkomst. Vervolgens spreken de directeur van Achmea Zorg prof. Guus van Montfort en Eramus MC RvB lid Geerlings. Daarna volgen voordrachten uit de kring van perifere ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancezorg en geestelijke gezondheidszorg. Ondergetekende sluit de conferentie af met een schets van de gevoeligheden die bij samenwerking optreden, enkele gegevens over de Utrechtse meetweek in 2004 en 2005 en een overzicht van nieuwe ontwikkelingen. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw Arminius, Museumpark 3, waarvan de routebeschrijving te vinden is op www.arminius.nu Werk je in Zuidwest Nederland op het brede terrein van de spoedzorg? Wil je de conferentie bijwonen? Meld je dan aan met een mail naar congresacutezorg@stichting-srz.nl of per fax op 010 2911778.


VERANTWOORDING
De wekelijkse nieuwsbrief van de Disciplinegroep Public Health van het Julius Centrum is gericht aan een aantal relaties van de Disciplinegroep: collega's binnen en buiten het Julius Centrum, pao- en keuzeblok studenten, gastdocenten, stage-verleners aan co assistenten Sociale Geneeskunde, onderzoeksrelaties, subsidiënten en overigen die geïnteresseerd zijn in Utrechts Volksgezondheids onderwijs en in onderzoek naar zorginnovaties, ketenzorg en transmurale zorg. De Nieuwsbrief verschijnt wekelijks op zondag of maandag. Eerdere edities tref je aan vanaf nr 65 op de internetsite www.integratedcare.nl Opsteller van deze nieuwsbrief is:
Guus Schrijvers
Hoogleraar Structuur en functioneren van de
Gezondheidszorg
Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen
en Eerstelijnsgeneeskunde
Universitair Medisch Centrum Utrecht
email: a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl
tel 030 250 9359