Ingezonden persbericht


"BETER BODEGRAVEN"


Bodegraven, 9 maart 2006

betreft: collegevorming Gemeenteraad Bodegraven

Op dinsdag 7 maart 2006 hebben de verkiezingen plaats gevonden voor de gemeenteraad Bodegraven. Op dé lokale partij "Beter Bodegraven" zijn in totaal 2.445 stemmen uitgebracht. Hiermede is "Beter Bodegraven" in de gemeente de grootste partij geworden.

Het is de traditie dat de partij die als grootste uit de verkiezingen naar voren is gekomen het initiatief neemt tot de vorming van een nieuw college van B&W. Namens de partij wil ik graag mededeling doen dat "Beter Bodegraven" besloten heeft na het definitief worden heden van de verkiezingsuitslag om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om dat nieuwe college van B&W te gaan vormen.

Uitgangspunt bij deze collegevorming is dat wij een college wensen te vormen dat op een brede steun in de gemeenteraad kan buigen én een afspiegeling is van de verkiezings-uitslag. Wij sluiten bij voorbaat geen enkele partij uit bij de collegebesprekingen. Wij zijn van mening dat samen met andere partijen aan de toekomst van het dorp met haar drie kernen Nieuwerbrug, de Meije en Bodegraven gebouwd moet worden.

Wij hebben de andere partijen die deel gaan uitmaken van de Gemeenteraad geïnformeerd dat de heer M(artien) Kromwijk door ons bereid is gevonden om als informateur de collegevorming te beginnen. De heer Kromwijk heeft als oprichter van de lokale partij "Beter Bodegraven" de basis gelegd voor het succes van deze verkiezingen. Wij hebben het volste vertrouwen in hem dat hij deze eerste fase van de vorming van een nieuw college van B&W tot een goed einde kan brengen voor onze partij.

Hij zal daartoe de komende dagen gesprekken voeren met de vertegenwoordigers van de andere partijen. Aanstaande donderdag 16 maart aanstaande om 21.00 uur zal hij in een openbaar debat verslag doen van zijn bevindingen en aanbeveling(en) doen ten aanzien van een te volgen vervolgtraject.

"Beter Bodegraven"

Jaap Arens
lijsttrekker
06-50423821


---- --

"BETER BODEGRAVEN"

secretariaat:

G.J. Rodenburg

Koninginneweg 111

2411 XM Bodegraven

RABO rek. : 39.88.14.325

E-mail : info@beterbodegraven.nl

jaap.arens@beterbodegraven.nl

Url : www.beterbodegraven.nl