Feestelijke opening van de Werkplaats Plattelandsvernieuwing

ANNERVEENSCHEKANAAL, 20060301 -- Na een experiment van een jaar wordt op 16 maart 2006 de Werkplaats Plattelandsvernieuwing in Annerveenschekanaal feestelijk geopend. Het landelijk gebied verandert momenteel ingrijpend. Voor het eerst sinds drieduizend jaar is de landbouw niet langer voor de plattelandseconomie verantwoordelijk, maar zien we een duidelijke verschuiving naar wonen en recreëren. Het samenspel tussen oude en nieuwe dragers verschaft onverwacht nieuwe mogelijkheden. Met de introductie van het concept van de werkplaats speelt hogeschool Van Hall Larenstein op deze ingrijpende veranderingen in.


In de werkplaats wordt door verschillende belangenorganisaties in een interactieve proces gewerkt aan integrale oplossingen voor het plattelandsvraagstuk.
Deze werkwijze breekt met de gangbare analyse van het plattelandsvraagstuk, waarin allerlei sectorale belangengroeperingen met 'eigen regels' en wetgeving strijden om de ruimte. De werkplaats is een ontmoetingsplaats en kenniscentrum voor studenten, docenten, professionals, bewoners en andere belanghebbenden die zich willen inzetten voor de vraagstukken en uitdagingen van het platteland.

Oprichter en trekker van de Werkplaats voor Plattelandsvernieuwing is de opleiding voor plattelandsvernieuwing van hogeschool Van Hall Larenstein en haar lector Willem Foorthuis. De eerste werkplaats is gevestigd in het Drentse dorp Annerveenschekanaal. Er wordt hard gewerkt om op korte termijn werkplaatsen op andere plaatsen in Nederland en daarbuiten te realiseren.

De officiële opening wordt gezamenlijk verricht door Prof. Dr. André van der Zande, bijzonder hoogleraar ruimtelijke planning en cultuurhistorie, directeur-generaal van het ministerie van Landbouw; Ali Edelenbosch, gedeputeerde provincie Drenthe, voorzitter stuurgroep Agenda voor de Veenkoloniën; Rein Munniksma, burgemeester gemeente Aa en Hunze, lid commissie Landelijk Gebied van de VNG; drs. Ir. Hans Reeskamp, commercieel directeur Grontmij, cluster noord; ir. Erica Schaper, voorzitter College van Bestuur hogeschool Van Hall Larenstein (WUR) en msc. Rianne Vos, manager Werkplaats Plattelandsvernieuwing.
Het concept van de Werkplaats Plattelandsvernieuwing is genomineerd voor de HBO-innovatieprijs die op 13 april wordt uitgereikt. Deze prijs wordt toegekend aan het initiatief of project dat het meest bijdraagt aan de vernieuwing en innovatie van het onderwijs en de beroepspraktijk.

Adres
(Kerk en bijgebouw; voormalig jeugdgebouw De Weeme)
Greveling 119
9654 PP Annerveenschekanaal

Over Van Hall Larenstein:
De Hogeschool Van Hall Larenstein verzorgt hoger beroepsonderwijs voor ongeveer 4400 studenten, toegepast onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in de kennisdomeinen Integrale Gebiedsontwikkeling, Diermanagement en Voeding & Gezondheid. Hogeschool Van Hall Larenstein maakt deel uit van Wageningen UR.
Van Hall Larenstein heeft vestigingen in Leeuwarden, Groningen, Velp (nabij Arnhem) en Deventer.