100.000 boekjes over spijbelen verspreid onder scholieren en docenten

Een middagje winkelen, een paar dagen langer op vakantie of zomaar een paar uurtjes extra vrij. Spijbelen kan erg aantrekkelijk zijn, maar het is minder onschuldig dan het lijkt. Niet voor niets moeten jongeren in Nederland naar school. Er is zelfs een speciale wet voor alles wat met schoolgaan en leerplicht te maken heeft. In de AO-reeks verschijnt in het kader van de Dag van de Leerplicht, 16 maart 2006, een uitgave over spijbelen. De uitgave en de verspreiding van de 100.000 boekjes is tot stand gekomen in samenwerking met Ingrado, vereniging voor Leerplicht en RMC en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Als spijbelen een gewoonte wordt, raak je achterop. In het uiterste geval lukt het niet om een diploma te halen. En daar kun je behoorlijk spijt van krijgen.
Hoofdredacteur Andries Greiner schrijft in zijn voorwoord: Tien jaar was ik directeur van een school. Wie mij vraagt wat de grootste zorg was, krijgt als antwoord: spijbelen. Om twee redenen. In de eerste plaats schaadt de jongere daarmee zichzelf. Als het spijbelen te lang duurt, vervreemdt de spijbelaar van de school, hij/zij kan niet meer inhaken en raakt gesteld op de vrijheid (die hem/haar later juist een isolement zal bezorgen). In de tweede plaats schaadt het de groep. Het groepsproces is op zichzelf een leermiddel. De groep/klas is als een gebouw dat rust op pilaren. Steeds als een pilaar wegzakt, wordt het fundament zwakker. Dit AO geeft klare informatie over schoolverzuim, geoorloofd en ongeoorloofd. Alle inspanningen zijn erop gericht de jongeren "binnenboord" te houden. En dan te bedenken dat de leerplichtwet in 1900 met een meerderheid van slechts één stem werd aangenomen. Als een geheide tegenstemmer de vergadering niet verzuimd had, was de wet niet aangenomen. Maar hij was geoorloofd afwezig.

De inspanningen van de overheid om jongeren te stimuleren naar school te gaan, houden overigens niet op bij de grenzen van de leerplicht. Jongeren tot 23 met te weinig onderwijs kunnen rekenen op extra begeleiding bij het vinden van een geschikte opleiding. Een goede opleiding helpt om een voor jou geschikte baan te vinden. En dat is nu eenmaal een belangrijke voorwaarde voor een goed salaris en een volwaardige plaats in onze samenleving.

De AO-uitgave 'Spijbelen' (AO 2847) is te bestellen voor ¤ 3,25 excl. verzendkosten bij AO, via de website: www.actueleonderwerpen.nl of bel 0320-286962. De uitgave is ook via de boekhandel te bestellen. Abonnees van de AO-reeks krijgen de uitgave automatisch thuisgestuurd. Of bestel de digitale uitgave van dit AO voor ¤ 1,95 (hier worden geen verzendkosten bij gerekend).

Bestel nu ook bij IVIO Uitgeverij: Recht doen aan zorg, 100 jaar leerplicht in Nederland, Regelingen Leerplicht / 2006 en Zakboek voor de leerplicht.

Eerder verschenen boekjes in dezelfde categorie zijn o.a.: AO 2187 - Nederlands onderwijs in het buitenland, AO 2258 - Beste meester, lieve juf, AO 2539 - Wereldschool, AO 2608 - Levenslang leren, AO 2785 - Meesterschap is vakmanschap.


IVIO Uitgeverij B.V.
IVIO Uitgeverij brengt sinds 1936 de populair-educatieve Actuele Onderwerpen reeks uit, met als doel hoogwaardige, exclusieve informatie op een objectieve en toegankelijke wijze voor een breed publiek te ontsluiten. Abonnees ontvangen elke twee weken een uitgave over een verassend en actueel onderwerp.

Kijk ook op onze website voor andere uitgaven of abonnementen: www.actueleonderwerpen.nl