Gratis digitale AO-uitgave over spotprenten - Met o.a. spotprenten van Balkenende, Jezus, en Mohammed

Spotprenten staan volop in de aandacht. Sinds een Deense krant spotprenten publiceerde van de profeet Mohammed heeft iedereen het erover. Ook Nederland is in de ban van de spotprent en van alle kanten wordt over het onderwerp gedebatteerd. Moet men in het kader van vrijheid van meningsuiting alles kunnen zeggen? Of ligt de grens bij het onnodig kwetsen van mensen? In de loop van de Nederlandse geschiedenis hebben spotprenten al vaak de gemoederen hoog doen oplopen. In het nieuwste AO wordt de geschiedenis van de spotprent in Nederland besproken waarbij ook aandacht wordt besteed aan de wijze waarop in de loop der eeuwen door verschillende groeperingen op de prenten is gereageerd. De uitgave is ook digitaal verkrijgbaar. In het belang van het maatschappelijke debat stelt de uitgever deze gratis via de website beschikbaar: www.actueleonderwerpen.nl.

Trouw van 4 maart 2006 informeert over het nieuwe Cartoon Museum in Londen. Beheerder Anita O'Brien zegt over de veelbesproken Deense tekeningen: "Het zijn niet erg goede cartoons. Je moet je afvragen of ze een zinnig punt maakten of dat ze bedoeld waren om te provoceren". Ze zouden geen plek in het museum krijgen.

Het debat is niet nieuw in Nederland. Ook ons land heeft in de loop der eeuwen vaak op zijn kop gestaan bij beledigende religieuze of politieke prenten. Prinsgezinden tegen patriotten, gereformeerden tegen katholieken, socialisten tegen kapitalisten: de spotprent heeft in het verleden vaak gediend om verschillende partijen tegen elkaar op te zetten. Niet alleen tegenstanders in eigen land, maar ook gezamenlijke vijanden als de Spanjaarden, de Fransen en de Engelsen hebben het in spotprenten moeten ontgelden.

AO zoekt steeds de context. Die van de spotprent blijkt te beginnen bij Alva, laat eind negentiende eeuw een verschuiving zien van het ondersteunen van de heersende macht naar de oppositie en mondt ten slotte uit in de onafhankelijke status die de spotprenttekenaar nu heeft. Auteur Judith Moortgat maakt duidelijk dat we de spotprent niet kunnen missen. Dat werd alleen in de oorlogsjaren afgedwongen.

Download nu gratis de digitale uitgave van het AO Spotprenten op www.actueleonderwerpen.nl

Het AO-boekje 'Spotprenten' (AO 2849) is te bestellen voor ¤ 3,25 excl. verzendkosten bij AO, via de website: www.actueleonderwerpen.nl of bel 0320-286962. De uitgave is ook via de boekhandel te bestellen. Abonnees van de AO-reeks krijgen de uitgave automatisch thuisgestuurd.

Bestel nu ook bij IVIO Uitgeverij: De wereld (1947-2001) volgens Opland, Een twee drie, in godsnaam, Alles en iedereen in duizend-en-een tekeningen, Is er iets?, Zwart bloed, Altijd op de loer, Op stap met de razende reporter, Peter van Straaten / luxe editie.

Eerder verschenen boekjes in dezelfde categorie zijn o.a.: AO 2009 - Het staat in de krant, AO 2805 - Persvrijheid en AO 2818 - Vrijheid van meningsuiting.


Illustratie: Jos Collignon

IVIO Uitgeverij B.V.
IVIO Uitgeverij brengt sinds 1936 de populair-educatieve Actuele Onderwerpen reeks uit, met als doel hoogwaardige, exclusieve informatie op een objectieve en toegankelijke wijze voor een breed publiek te ontsluiten. Abonnees ontvangen elke twee weken een uitgave over een verassend en actueel onderwerp.

Kijk ook op onze website voor andere uitgaven of abonnementen: www.actueleonderwerpen.nl