Bedrijfsleven gaat gretig in op aanbod Werkplaats Van Hall Larenstein

de Werkplaats is een initiatief van het lectoraat Plattelandsvernieuwing

ANNERVEENSCHE KANAAL, 20060316 -- Slimmere oplossingen voor uitdagende vraagstukken, zowel in de stad als op het platteland, dat wil het bedrijfsleven. In Annerveenschekanaal, een dorp in de Veenkoloniën, staat de Werkplaats van hogeschool Van Hall Larenstein / WUR, instrument voor die slimme oplossingen. Hans Reeskamp, commercieel directeur Grontmij, cluster Noord, overhandigde op 16 maart tijdens de opening van deze werkplaats een aanmoedigingsprijs aan Willem Foorthuis, lector plattelandsvernieuwing.


"Deze aanmoedigingsprijs laat zien hoe het bedrijfsleven dit initiatief van het onderwijs waardeert," aldus Reeskamp. De Werkplaats in Annerveenschekanaal fungeert als ontmoetingsplaats, werkatelier en kennisnetwerk voor studenten, docenten, professionals, burgers en andere belanghebbenden die zich willen inzetten voor de vraagstukken en uitdagingen van het platteland. "Door de opening van deze werkplaats is het mogelijk om studenten (en docenten) veel eerder kennis te laten maken met de markt. Grontmij is dan ook verheugd dat de hogeschool Van Hall Larenstein op deze bijzondere wijze toenadering zoekt tot het bedrijfsleven."

Mijn werkplaats is een schuur met een oldtimer erin, zo relativeerde Reeskamp het begrip. De commercieel directeur Grontmij werkte hard om zijn auto te moderniseren. "Ik zie parallellen tussen mijn eigen werkplaats en deze werkplaats in Annerveenschekanaal. In beide werkplaatsen wordt gewerkt aan het moderniseren van een bestaande werkwijze. In Annerveenschekanaal wordt de leefomgeving ingericht volgens een werkwijze die past bij deze tijd."

Grontmij, in 91 jaar uitgegroeid tot een grote multidisciplinaire en grote speler op het terrein van bouw, infrastructuur en milieu, werkt in en rondom de Werkplaats met studenten aan projecten zoals de hermeandering van de Hunze. Reeskamp: "Succesvolle innovaties staan of vallen bij onder meer de vernieuwingskracht van onze kennisinstituten en bedrijven als Grontmij. Wij zijn voortdurend bezig om vernieuwende methoden en technieken te ontwikkelen die beter toepasbaar zijn op de almaar complexer wordende omgeving. Samenwerken met kennisinstituten zoals hogeschool Van Hall Larenstein / WUR is daarbij van doorslaggevend belang. Als je een problematiek vanuit zoveel mogelijk verschillende facetten benaderd, is de kans van slagen het grootst. Continuïteit is erg belangrijk, ook al omdat het ontwikkelen van een vernieuwende aanpak tijd kost. Iedereen moet optimaal gebruik maken van de beschikbare expertise, samenwerken en zijn eigen kennis goed vermarkten. Wij willen investeren in kennis en dit geval door samen te werken met hogeschool Hall Larenstein / WUR."

Grontmij investeert met de aanmoedigingsprijs in de aanstelling van een lectorassistent. "De lectorassistent heeft kennis van de markt door gedeeltelijk te werken bij Grontmij en gedeeltelijk op de hogeschool. Op deze wijze worden de markt én het onderwijs op een innovatieve manier aan elkaar gekoppeld. Het resultaat is een groep afgestudeerden die nog meer feeling heeft met de markt zodat ze sneller in de praktijk kunnen worden ingezet. Een situatie waar iedereen naar uitkijkt."

De Hogeschool Van Hall Larenstein verzorgt hoger beroepsonderwijs voor ongeveer 4400 studenten, toegepast onderzoek en maatschappelijke dienstverlening in de kennisdomeinen Integrale Gebiedsontwikkeling, Diermanagement en Voeding & Gezondheid. Hogeschool Van Hall Larenstein maakt deel uit van Wageningen UR.
Van Hall Larenstein heeft vestigingen in Leeuwarden, Groningen, Velp (nabij Arnhem) en Deventer.