Ingezonden persbericht


Ede, 25 april 2006

PERSBERICHT

HOUR OF INSPIRATION

In de dienst van zondag 30 april laat 'Hour of Inspiration' een minder valide predikant aan het woord via een groot beeldscherm. Dominee Willem Kip te Ede,emeritus hervormd predikant, werd op de leeftijd van 67 jaar getroffen door een beroerte en kon daardoor verder geen dienst meer doen in de kerk. Hij is nu ruim 10 jaar aan huis gebonden met een sterk afgenomen mobiliteit en verminderd gezichtsvermogen. Dominee Dick Voordewind had bij hem thuis een gesprek over het thema voor deze dienst : 'God of Lot ? '. Dit gesprek wordt via beeldscherm in de komende dienst geprojecteerd. Tevens treedt op de blinde zanger Bob Bullee met enkele inspirerende liederen van Frank Sinatra. De dienst begint om 12 uur in 'De Reehorst te Ede. Meer informatie, www.hourofinspiration.nl of per telefoon, 0318 640804

EINDE PERSBERICHT

HOUR OF INSPIRATION
PERSCENTRUM
Prinsenhof 32
6715 LP EDE

T : 0318 640804
F : 0318 641279
E : perscentrum@planet.nl