Ingezonden persberichtDIENST VOOR GEHANDICAPTEN BIJ 'HOUR OF INSPIRATION'

Ede, 19 april 2006
De in Ede bekende christelijke organisatie 'Hour of Inspiration' houdt op zondag 30 april in 'De Reehorst' een speciale dienst voor gehandicapten. Medewerking in deze dienst wordt verleend door de heer Bob Bullee( 53) uit Rotterdam.Op 25-jarige leeftijd werd hij van de een op de andere dag volledig blind. Hierdoor kon hij zijn beroep als broodbakker niet meer uitoefenen. Hij is zich toen gaan toeleggen op de zang in het genre van Frank Sinatra. Inmiddels heeft hij zijn eerste CD uitgegeven met de titel 'All the way'. Hij maakt deel uit van het landelijk circuit van artiesten met een handicap. Hij zal in deze dienst naast de liederen, die hij ten gehore brengt, ook vertellen hoe hij heeft geleerd heeft met zijn ernstige handicap om te gaan. Het thema voor deze dienst, ' God of Lot ? ' wordt ingeleid door dominee Dick Voordewind. Ook zal het eigen koor van 'Hour of Inspiration' een vocale bijdrage leveren. De dienst vindt plaats om 12 uur in congrescentrum ' De Reehorst' te Ede Voor meer informatie wordt verwezen naar de website : www.hourofinspiration.nl of per telefoon, 0318 640804

EINDE PERSBERICHT

HOUR OF INSPIRATION
PERSCENTRUM
Prinsenhof 32
6715 LP EDE
T : 0318 640804
F : 0318 641279
E : perscentrum@planet.nl'

U kunt een foto van Bob Bullee plaatsen, te vinden op de website van gehandicapte artiesten, www.allthewaymusic.nl . Voor een persoonlijk interview met uw krant is hij bereikbaar onder telefoonnummer, 010 4254697.

Ds. D.Voordewind