Ingezonden persbericht

'Microkrediet voor Moeders' breidt activiteiten uit naar Cambodja.

Utrecht - Het Internationaal Jaar van het Microkrediet (2005), volop gepropageerd door prinses Máxima, is weliswaar voorbij, maar onze organisatie 'Microkrediet voor Moeders' werkt onverminderd door. In het afgelopen jaar zijn we begonnen met een microkredietprogramma in Sri Lanka. Daar verstrekken we kleine leningen, variërend van 70 tot 120 euro, aan kansarme vrouwen. Dit jaar breiden we onze activiteiten uit naar Cambodja. Het eerste microkredietprogramma dat we daar gaan starten, richt zich op een groep gezinnen die tot voor kort noodgedwongen een zwervend bestaan leidden.

Deze gezinnen proberen langzamerhand weer een normaal leven op te bouwen. Ze wonen allemaal in of nabij Battambang, de op één na grootste stad in Cambodja, tegen de grens van Thailand aan. De afgelopen tien jaar zijn hier veel families, die ooit vluchtten voor het gewelddadige Pol Potregime, gestrand tijdens hun terugkeer uit de vluchtelingenkampen in Thailand. Zij leefden tot voor kort op straat en bezaten praktisch niets meer. Onze samenwerkingspartner Ptea Teuk Dong heeft in de afgelopen jaren veel van deze gezinnen opgevangen, geschoold en gehuisvest, en Microkrediet voor Moeders gaat hen nu microkredieten verlenen: de eerstvolgende stap op de weg naar zelfredzaamheid.

De door ons verstrekte kleine leningen zijn bestemd voor investeringen in koeien, varkens en kippen. Het fokken daarvan is een bezigheid die vanuit huis gedaan kan worden. Dit is een belangrijke vereiste aangezien de vrouwen gemiddeld zes kinderen hebben, en ongeveer de helft van de vrouwen weduwe is. Zij zijn daardoor aan huis gebonden. Met de investeringen die met de microkredieten worden gedaan, helpen we deze gezinnen om (opnieuw) een zelfstandig en menswaardig bestaan op de bouwen.

Voor 'Microkrediet voor Moeders' is dit weer een prachtige kans voor de verwerkelijking van ons doel: kansarme kinderen in Azië, via hun moeders, een reële kans geven op een betere toekomst. Daarvoor blijven we echter aangewezen op de financiële steun van mensen die deze doelstelling onderschrijven.

Kijk voor meer informatie op: http://www.microkredietvoormoeders.org
of neem contact met ons op:
Microkrediet voor Moeders
Kijk ook eens hier: http://www.microkredietvoormoeders.org
email: info@microkredietvoormoeders.org
tel: +0031610413917
fax: +0031302710824