Gemeente Spijkenisse


Extra commissievergadering over Wmo Spijkenisse

11 augustus 2006

Binnenkort besluit de gemeente hoe in Spijkenisse vanaf 2007 de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt uitgevoerd. Na de collegebehandeling op 22 augustus, wordt op donderdag 31 augustus de verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Spijkenisse in de openbare gecombineerde commissievergadering Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Onderwijs & Welzijn behandeld.

In deze verordening staat in grote lijnen hoe de gemeente Spijkenisse de Wet maatschappelijke ondersteuning gaat uitvoeren. Het adviesorgaan Wmo Spijkenisse, dat bestaat uit diverse belangen-organisaties en patiëntenverenigingen, heeft de gemeente actief geadviseerd over deze verordening. De extra commissievergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de burgerzaal van het stadhuis. De verordening wordt op 13 september door de gemeenteraad behandeld.

De Wet maatschappelijke ondersteuning gaat in op 1 januari 2007. De huidige Wvg, de Welzijnswet en het onderdeel huishoudelijke verzorging uit de AWBZ worden dan samengebracht in de Wmo. Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij. De gemeenten gaan de Wmo uitvoeren. Elke gemeente zal daarbij eigen accenten leggen die vastgelegd worden in een verordening.

De eerste voorziening die vanuit de AWBZ wordt overgeheveld naar de gemeente is huishoudelijk hulp; vanaf 1 januari 2007 wordt huishoudelijke hulp door de gemeente verstrekt. Momenteel is er landelijk veel commotie over deze voorziening. Er zijn door geldgebrek wachtlijsten en soms is er zelfs sprake van een patiëntenstop, zoals bij de Zorg en Welzijn Groep in Spijkenisse. Spijkenisse is bezorgd over deze ontwikkeling.

Een andere zorg is het budget dat de gemeente Spijkenisse straks te besteden heeft voor de uitvoering van de Wmo. Het budget voor Spijkenisse wordt met 1,8 miljoen euro gekort. Wethouder Hanneke Hamerslag (zorg) heeft namens het college bij staatssecretaris Ross dringend aandacht gevraagd voor deze problematiek. Staatssecretaris Ross zou aanvankelijk dit najaar naar Spijkenisse komen voor een werkbezoek om de Wmo extra onder de aandacht te brengen maar in verband met de aankomende verkiezingen is dit echter uitgesteld.

De verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Spijkenisse staat eind augustus op de website. De verordening is ook in te zien op het stadhuis bij de informatiebalie.

Meer algemene informatie over de Wmo is te vinden in de rubriek Actueel - Wet maatschappelijke ondersteuning en op de landelijke website www.info-wmo.nl.