Gemeente Geldrop-Mierlo


INSPRAAKAVOND UITBREIDING KASTANJEHOF

Op 22 augustus 2006 vindt er om 19.30 uur een inspraakavond plaats in de recreatiezaal van Kastanjehof te Geldrop. Tijdens deze avond lichten we de uitbreidingsplannen van de Kastanjehof toe en heeft u de gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij nodigen u uit om op deze avond aanwezig te zijn. Wel verzoeken wij u uw aanwezigheid uiterlijk op 22 augustus 2006 voor 16 uur 's middags te melden bij de receptie van het gemeentehuis, telefoon (040) 289 38 93.

UITBREIDING
Er is een verzoek ingekomen van Wooninc. voor het uitbreiden van Kastanjehof aan de Kastanjehof 1 te Geldrop met 40 ruime appartementen voor senioren met een zorgbehoefte, 30 kleinere appartementen voor alleenstaande senioren met een zorgbehoefte en 10 woonunits voor verstandelijk gehandicapte jongeren.

VRIJSTELLING
Op basis van het geldende bestemmingsplan "UP Coevering" kan formeel geen medewerking worden verleend aan dit verzoek.Het college van burgemeester en wethouders wil toch haar planologische medewerking aan dit bouwplan verlenen door middel van een vrijstelling op grond van artikel 19 lid 1 en lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

INZAGE BOUWPLANNEN
Het bouwplan en overige relevante stukken liggen al vanaf 19 juli 2006 gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, kantoor Hofstraat 4 (openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30). Over de mogelijkheid om de stukken in te zien is al eerder gepubliceerd.U kunt de stukken overigens ook buiten deze openingstijden inzien. Hiervoor maakt u een afspraak maken met Stefan van Bogget van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon (040) 289 37 60. Ook kunt u uw schriftelijke of mondelinge reacties aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. U richt uw reacties aan: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo, postbus 10101, 5660 GA Geldrop.