Provincie Utrecht

Werkzaamheden Buurtlaan Oost, Veenendaal

16-8-2006 -

Vertragingen voor het verkeer op 22 en 23 augustus

De provincie Utrecht gaat op dinsdag 22 en woensdag 23 augustus 2006 betonnen liggers leggen voor de onderdoorgang van de Buurtlaan Oost in Veenendaal. Om het werk te kunnen uitvoeren moet het verkeer buiten de spits regelmatig even worden stilgelegd. De wachttijd bedraagt dan maximaal tien minuten. De werkzaamheden maken deel uit van het project `Aanleg Oostelijke Rondweg Veenendaal'.

Vertraging buiten de spits

De hijskraan die nodig is om het werk te kunnen uitvoeren, wordt buiten de weg opgesteld. Het verkeer heeft hier dus geen hinder van. De werkzaamheden om de liggers te kunnen plaatsen, worden uitgevoerd buiten de spitsperioden tussen 09:00 en 16:00 en tussen 18:00 en 22:00 uur. Het verkeer wordt in deze perioden regelmatig stilgelegd door verkeersregelaars. Het stilstaan zal maximaal tien minuten duren. Voorafgaande aan het werk zal een vooraankondigingsbord worden geplaatst aan weerszijden van de weg, zodat de verkeersdeelnemers weten waarom ze stil staan.

Werkzaamheden Lorentzstraat
De gemeente Veenendaal is bezig met de aanleg van de 2e fase van de Lorentzstraat, tussen de Newtonstraat/Planckstraat en de oostelijke rondweg. De Lorentzstraat wordt een belangrijke schakel in de gemeentelijke verkeersstructuur en verbindt de oostelijke rondweg met de Grote Beer.
Aan de noordzijde van de Lorentzstraat wordt een fietspad aangelegd dat in twee richting wordt bereden. Dit fietspad wordt op termijn doorgetrokken over de A12 naar de nieuw aan te leggen bedrijventerreinen ten noorden van de A12. Hiermee komt het bestaande stukje fietspad aan de zuidzijde van de Lorentzstraat te vervallen. Hiervoor in de plaats komt een fietsdoorsteek rond autobedrijf Valkenburg, parallel aan het daar reeds aanwezige voetpad. Op deze manier blijft de Planckstraat bereikbaar voor fietsers.

Datum openstelling
De planning van het werk van provincie en gemeente is gericht op een openstelling eind december 2006 van de Lorentzstraat, de aansluiting van de Lorentzstraat op de Oostelijke Rondweg en de Oostelijke Rondweg tot aan de aansluiting op de Prins Clauslaan.
De laatste fase van het project `Aanleg Oostelijke Rondweg Veenendaal' voorziet in een aansluiting van de rondweg op de A12. Verwachting is dat die aansluiting begin 2008 wordt opengesteld. Hiermee is het totale project Oostelijke Rondweg Veenendaal afgerond waarmee een belangrijke impuls is gegeven aan een betere bereikbaarheid van de regio tussen de A12 en de A15.

Meer informatie: Clara van Foreest, telefoon (030) 258 33 19