Provincie Limburg

Jeugdzorg Limburg: vertel ons erover! Provinciale Staten en verantwoordelijk portefeuillehouder Odile Wolfs

organiseren gezamenlijk een Jeugdzorg Tweedaagse op maandag 21 en dinsdag 22 augustus aanstaande. Zij zullen wisselend vanaf 11.00 uur tot 21.00 uur op beide dagen direct bereikbaar zijn via een speciaal daartoe ingesteld telefoonnummer en emailadres.

Doel van de Jeugdzorg Tweedaagse is om iedereen die zich op de een of andere wijze betrokken voelt of ervaringen heeft met de Limburgse jeugdzorg de kans te geven de Provincie Limburg, verantwoordelijk voor de jeugdzorg in Limburg, hierover te informeren. De signalen die hieruit voortvloeien zullen mede bepalend zijn voor de koers die de Limburgse jeugdzorg in de volgende jaren gaat varen aldus gedeputeerde Odile Wolfs. Met de invoering van de Wet op de jeugdzorg heeft de Provincie Limburg een versterkte taak op het terrein van de jeugdzorg gekregen. Jaarlijks wordt ruim 80 miljoen euro, één vierde van de provinciale begroting, uitgegeven aan de Limburgse jeugdzorg. Statenlid Felix van Ballegooij, één van de initiatiefnemers van de Jeugdzorg Tweedaagse en woordvoerder jeugdzorg namens de SP, benadrukt dat de Jeugdzorg Tweedaagse een uniek moment is. Volgens Van Ballegooij krijgen individuele burgers en ervaringsdeskundigen uit de provincie op deze manier daadwerkelijk de kans hun verhaal rechtstreeks te vertellen en levert dit initiatief op een ludieke manier tips voor de politiek op.

De Provincie Limburg nodigt kinderen, jongeren, hun ouders en/of verzorgers, hulpverleners en iedereen die ervaring heeft met de jeugdzorg van harte uit om contact op te nemen over hun ervaringen, signalen en suggesties voor verbeteringen in de Limburgse jeugdzorg. Men kan bellen op het speciale telefoonnummer: (043) 389 89 81, een emailbericht sturen naar jeugdzorgtweedaagse@prvlimburg.nl of vóór 22 augustus aanstaande een brief sturen naar Provincie Limburg, Jeugdzorg Tweedaagse, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

17-8-2006 09:26