Partij van de Arbeid


PvdA Voorlichting


Den Haag, 16 augustus 2006


PvdA Tweede-Kamerlid Angelien Eijsink presenteert actieplan Onderwijs als Kinderrecht


Op dinsdag 22 augustus presenteert PvdA Tweede-Kamerlid Angelien Eijsink, woordvoerder Speciaal Onderwijs, haar actieplan Onderwijs als kinderrecht . Met dit plan stelt ze de lange wachtlijsten in het Speciaal Onderwijs aan de orde. Helaas zijn voor lang niet alle kinderen in Nederland deze week de scholen weer begonnen. Meer dan 2.000 kinderen zitten thuis omdat er geen plaats is op een voor hen geschikte school. Dat aantal zal de komende jaren alleen maar toenemen want er komen steeds meer kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.


De PvdA vindt het ontoelaatbaar dat deze kinderen vaak maanden moeten wachten op een plekje in het Speciaal Onderwijs. Dit gaat regelrecht in tegen de leerplicht. Drie maanden wachten op een plek is wettelijk het maximum. In de praktijk zitten kinderen vaak minstens een half jaar thuis. Dat moet veranderen. Kinderen met leer- of gedragsproblemen hebben net als elk ander kind recht op onderwijs. Minister Van der Hoeven moet haar verantwoordelijkheid nemen , aldus PvdA Tweede-Kamerlid Angelien Eijsink.


De presentatie van het PvdA actieplan Onderwijs als Kinderrecht zal vanaf 11.00 tot 13.00 plaatshebben op de Berg en Bosch school te Bilthoven. Dit is een school voor Speciaal Onderwijs aan leerlingen met een autistische stoornis. Schooldirecteur Pieter Greidanus zal het actieplan in ontvangst nemen en er inhoudelijk op reageren. Daarna volgt een discussie onder leiding van Rob de Koning van de Algemene Onderwijs Bond met ouders, orthopedagogen, docenten en andere specialisten op het gebied van Speciaal Onderwijs.


Ook vertegenwoordigers van de volgende organisaties zijn aanwezig tijdens de bijeenkomst. Zij herkennen de problematiek en steunen deze actie:


Algemene Onderwijsbond (AOb), Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad), Onderwijsbonden CNV, Defence for Children International Nederland, Federatie van Ouderverenigingen (FvO), Jonge Socialisten (JS), Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA), Vereniging Balans, Landelijke Vereniging Cluster 3 (LVC3), Landelijke Vereniging Cluster 4 (LVC4), Ouderorganisatie Doc 4 - Cluster 4.


Journalisten zijn van harte welkom om bij de overhandiging van het PvdA actieplan en het debat over de wachtlijsten in het Speciaal Onderwijs aanwezig te zijn. Er is volop mogelijkheid om ter plaatse interviews te houden met docenten, ouders en andere betrokkenen.