Digitale Gemeente Houten

GGD Nieuwegein opent nieuwe deuren
vrijdag 18 augustus 2006 - Bron: GGD Midden Nederland

Al jaren is de Poststede 5 een bekende locatie voor Houtense ouders en vakantiegangers. Dit is het adres van de GGD waar zij een bezoek brengen aan de jeugdarts of het reizigersspreekuur. De eens zo bekende bruine voorgevel heeft na een halfjaar verbouwen een nieuw uiterlijk gekregen. Op 22 augustus opent de Nieuwegeinse Wethouder Breuer de nieuwe deuren officieel voor het publiek. Bij de openingshandeling zal zij geassisteerd worden door twee meisjes van twee en zes jaar.

Een nieuw uiterlijk
Vijftien jaar geleden (1991) verhuisde de GGD van de Poortdijk in IJsselstein naar de Poststede in Nieuwegein. De GGD was in IJsselstein uit zijn jasje gegroeid en vond in de Poststede een mooie centrale ligging, die goed bereikbaar was. Tien jaar later (2001) vond er een fusie plaats tussen de GGD West Utrecht en de GGD Zuidoost Utrecht. Nieuwegein bleef als vestiging bestaan en is het rayonkantoor geworden voor de jeugdgezondheidszorg van zeven omliggende gemeenten en het reizigersvaccinatiecentrum voor de regio. Omdat er meer spreekkamers wenselijk waren is afgelopen februari gestart met de verbouwing van de Poststede. De klant zal van dit nieuwe uiterlijk voornamelijk de frisse nieuwe blauwe tint en de verbouwing van de spreekkamers en de balie opmerken.

Van schoolarts naar jeugdgezondheidszorg
De jeugdgezondheidszorg is ontstaan uit de leerplichtwet van 1901 die ouders verplichtte om hun kinderen naar school te sturen. De overheid moest daarbij zorgen dat kinderen niet ziek werden van school door infectieziekten of door een ongezond schoolgebouw. Daarom werd op 1 april in 1904 de eerste gemeentelijke schoolarts aangesteld in Zaandam, waarna andere gemeenten rap volgden. Toch heeft het tot ver na de Tweede Wereldoorlog geduurd voor er een sluitend net van schoolartsendiensten was in heel Nederland. Hun taak bestond uit het opsporen van ziekten, maar ook het geven van voorlichting over bijvoorbeeld voeding en opvoeding.

Vanuit een landelijke wens voor een beter landelijk gezondheidsnetwerk kwam er in 1982 een wet die aangaf dat iedere gemeente moest zorgen voor een eigen basisgezondheidsdienst. Om dit te realiseren hebben Nieuwegein en omliggende gemeenten in de zomer van 1988 de twee bestaande schoolartsendiensten gefuseerd (Zuidwest en Noordwest Utrecht) en uitgebreid met een afdeling algemene gezondheidszorg en een afdeling voorlichting en onderzoek. De naam basisgezondheidsdienst werd al snel omgedoopt naar GGD, een afkorting van gemeenschappelijke gezondheidsdienst.

Inmiddels werkt de GGD Midden-Nederland voor 21 Utrechtse gemeenten en zijn er naast Nieuwegein en Zeist ook vestigingen in Maarssen, Woerden en Veenendaal. Sinds het ontstaan in 1904 is het aantal taken van de GGD fors gegroeid en houdt men zich naast de jeugdgezondheid en het reizigersspreekuur ook bezig met andere preventieve gezondheidstaken, zoals infectieziektebestrijding, hygiënische controles, medische milieukunde, medische opvang van asielzoekers, bevolkingsonderzoeken en gezondheidsvoorlichting. Wilt u meer te weten komen over uw GGD? kijk op www.ggdmn.nl