Gemeente Nieuwegein

Raadscommissie GGO op dinsdag 22 augustus gaat door

De reguliere raadscommissievergadering GGO (Grootschalige Gebieds Ontwikkelingen) op dinsdag 22 augustus gaat door. U bent van harte welkom op de publieke tribune. De vergadering begint om 20.00 uur in de raadzaal van de gemeente Nieuwegein aan de Martinbaan 2.

Op de agenda staan twee bespreekpunten:

1) een toelichting van de projectwethouder Binnenstad Bert Lubbinge over de voortgang van het bestemmingsplan Binnenstad.
2) een toelichting van de projectwethouder Binnenstad Bert Lubbinge over andere onderdelen van het project Binnenstad.

De reserve raadscommissievergadering GGO van 6 september gaat overigens ook door.

Kijk voor de officiële agenda's op het raadsinformatiesysteem.


-18 augustus 2006-