Consumentenbond

Consumentenbond opent Toegang tot Thuiszorg (070) 445 45 66

21 augustus 2006

Enqu?te: 51% van de ge?ndiceerden krijgt geen of te weinig zorg

De Consumentenbond opent morgen, dinsdag 22 augustus, het meldpunt `Toegang tot Thuiszorg'. Uit een enqu?te van de bond blijkt dat 51% van de mensen die recht hebben op thuiszorg of andere ondersteuning uit de AWBZ (*) die zorg momenteel slechts ten dele of helemaal niet krijgt. Staatssecretaris Ross-van Dorp van Volksgezondheid heeft inmiddels extra geld toegezegd om wachtlijsten in de thuiszorg te voorkomen en weg te werken. De Consumentenbond wil door middel van het meldpunt controleren in hoeverre het probleem ook echt is opgelost.

Het meldpunt `Toegang tot Thuiszorg' is tot 22 september iedere werkdag van 9.00 tot 17.30 uur bereikbaar op nummer (070) 445 45 66. Wie nog steeds op een wachtlijst staat of een andere probleem in de thuiszorg wil aankaarten, kan contact opnemen met het meldpunt. Daarnaast kunnen mensen ook via de website (www.consumentenbond.nl) hun bevindingen melden.

Eind juli berichtte de Consumentenbond al over het ontstaan van wachtlijsten in de thuiszorg. Duizenden mensen dreigen te laat of helemaal geen thuiszorg te krijgen, of minder dan men nodig heeft, zo bleek uit navraag van de bond bij de zorgkantoren. Inmiddels zijn de resultaten bekend van een enqu?te onder 3.200 mensen. De bond kreeg 527 formulieren retour, waarbij 22% (115 keer) aangaf dat zijzelf of iemand uit hun gezin op dit moment recht heeft op zorg in het kader van de AWBZ. Van die 115 mensen doet 67% een beroep op thuiszorg en 51% geeft aan dat zij - ondanks een indicatie van het CIZ (**) - die zorg slechts ten dele of helemaal niet krijgen.


* AWBZ: Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: Het gaat daarbij vooral om thuiszorg, maar ook om ouderenzorg, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg


** CIZ: Centrum Indicatiestelling Zorg: onafhankelijk orgaan dat beoordeelt of mensen in aanmerking komen voor professionele zorg (en zo ja voor welke zorg en hoeveel uur)

Meer informatie
Media kunnen voor informatie mailen naar: pers@consumentenbond.nl