Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

21-8-2006

De subsidieregeling MEP heeft ervoor gezorgd dat de Europese doelstelling van 9 procent duurzame elektriciteit in 2010 wordt behaald. Nieuwe projecten krijgen daarom sinds 18 augustus 2006 geen subsidie meer. Dat heeft minister Wijn van Economische Zaken besloten.

De subsidieregeling Milieukwaliteit Elektriciteit (MEP) werd in 2003 in het leven geroepen om de duurzame productie van elektriciteit te stimuleren. De MEP moest eraan bijdragen dat Nederland de Europese doelstelling van 9 procent duurzame elektriciteit in 2010 haalt. Volgens Wijn is de regeling succesvol omdat dit doel wordt behaald. De beslissing om te investeren in een groter aandeel duurzame elektriciteit is aan een volgend kabinet, aldus Wijn.

Zie ook


Zie het origineel


* Persbericht ministerie van EZ

* Dossier Duurzame energie: http://www.vrom.nl/duurzameenergie
* Dossier Zonne-energie: http://www.vrom.nl/zonneenergie
* Dossier Windenergie: http://www.vrom.nl/windenergie