De Nederlandse AXA fondsen verhuizen naar Luxemburg

Axa verzekeringen b.v.

Nederlandse AXA fondsen verhuizen naar Luxemburg

Eind november verhuizen veertien AXA fondsen van Nederland naar Luxemburg. Daardoor krijgen de Nederlandse AXA klanten directe toegang tot de professionele vermogensbeheer- en beleggingsexpertise van de AXA Groep. De voorgenomen concentratie van fondsen in Luxemburg maakt het voor AXA ook mogelijk om het beleggingsfondsenpalet voor klanten in Nederland de komende jaren aanzienlijk uit te breiden.

Achtergrond van de verhuizing naar Luxemburg
AXA Nederland is onderdeel van de AXA Groep, een mondiale verzekeraar en een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld. Het totaal beheerd vermogen van de AXA Groep bedroeg op 30 juni 2006 1.077 miljard euro.
Door gebruik te maken van de Luxemburgse infrastructuur kan nog beter dan nu het geval is, geprofiteerd worden van de vermogensbeheerexpertise en administratie van huisbeheerder AXA Investment Managers.
Luxemburg is sinds jaar en dag het expertisecentrum voor beleggingsfondsen. In vergelijking met Nederland biedt Luxemburg voordelen op het gebied van operationeel beheer, betere mogelijkheden om de fondsen af te stemmen op de wensen van beleggers en voordelen op het gebied van internationale distributie.

Marktconforme en transparante kosten
Samenvallend met de verhuizing vervangt AXA het in Nederland gehanteerde systeem van uniforme beheervergoedingen bij de Luxemburgse fondsen door een meer marktconforme vergoeding per beleggingscategorie. Dit heeft tot gevolg dat het kostenniveau in Luxemburg voor de obligatiefondsen ongeveer gelijk, voor de mix- en aandelenfondsen hoger en voor de profielfondsen (AXA Model Funds) lager is dan voor de Nederlandse fondsen. Deze vergoedingen zijn conform het kostenniveau dat in de markt voor de verschillende beleggingscategorieën wordt gehanteerd.
Daarnaast zal de aan- en verkoop plaatsvinden tegen de intrinsieke waarde zonder de in Nederland gebruikelijke op- en afslag. Bij de Luxemburgse fondsen wordt geen op- en afslag toegepast. Hiermee voldoen de Luxemburgse fondsen aan de actuele en steeds strengere
Nederlandse en internationale wet- en regelgeving op fondsengebied, die kostentransparantie voorstaat en die deze kosten (voor beleggers veelal niet zichtbaar) uitsluit.

Verder beperkte gevolgen voor beleggers
AXA biedt de Luxemburgse fondsen onder dezelfde naam aan als de Nederlandse fondsen. De fondsen hebben een vergelijkbaar beleggingsbeleid en ook de waarde van de aandelen blijft identiek. De actuele koersen zullen dagelijks op www.axa.nl en in de gebruikelijke dagbladen worden gepubliceerd. Voor orders zal AXA het in Luxemburg gebruikelijke ordersysteem hanteren waarbij eenmaal per dag alle aan- en verkoopopdrachten tegen de intrinsieke waarde worden uitgevoerd.
Voor de klanten van AXA zal de omwisseling automatisch en kosteloos op 24 november 2006 plaatsvinden. Aandeelhouders die momenteel via de beurs in de Nederlandse fondsen beleggen wordt de mogelijkheid geboden om voor de verhuizing bij AXA een beleggingsrekening te openen en de aandelen naar deze rekening te transfereren.

Over AXA
Over de hele wereld levert AXA producten en diensten met de belofte van Financial Protection: bescherming en hulp bij het realiseren van de plannen van klanten, in elke fase van hun leven. Wereldwijd heeft AXA momenteel 50 miljoen klanten, 110.000 werknemers, 72 miljard euro omzet en 3,3 miljard euro nettowinst over het jaar 2005. AXA staat in 2006
op de 15e plaats in de Fortune Global 500, de grootste ondernemingen ter wereld. AXA beheert wereldwijd meer dan duizend fondsen, in uiteenlopende categorieën en beleggingsstijlen. Aansprekende en internationaal gewaardeerde vermogensbeheerders van deze fondsen zijn onder andere AXA Rosenberg en Alliance Bernstein. Het beheerd vermogen van de AXA groep bedroeg op 30 juni 2006 1.077 miljard euro. Meer informatie is te vinden op www.axa.nl.

De verhuizing is onder voorbehoud van goedkeuring van aandeelhouders/participatiehouders op 18 september 2006 op het hoofdkantoor van AXA te Utrecht.


Noot voor de redactie (