Gemeente Harlingen

Aanlegvoorzieningen Z.O. singel groot succes!
22-8-2006
Vanaf 21 juli 2006 zijn de aanlegvoorzieningen in de Zuidoostersingel in gebruik genomen. Vanaf het moment van oplevering wordt er goed gebruik gemaakt van de aangebrachte voorzieningen bestaande uit nieuwe houten damwand met stroomtappunten aan de straatkant van de Z.O. singel. Het aantal watersporters die van de vaarroute Bolsward-Harlingen gebruik maken is dit jaar fors toegenomen in vergelijking met vorig jaar. De watersporters zijn erg te spreken over de aangebrachte verbeteringen in de Z.O. singel, maar het ontbreken van een sanitaire voorziening + douches nabij de Z.O. singel, blijft een grote wens van de aanwezige watersporters.

topdrukte in de z.o. singel