Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Jaarverslag 2005 over het veranderende KNMI
De klant aan het woord
22 augustus 2006 - Onlangs is het jaarverslag van het KNMI over 2005 verschenen. In zijn voorwoord gaat hoofddirecteur Frits Brouwer uitvoerig in op "het veranderende KNMI". Het jaarverslag is tweetalig (Nederlands/Engels) en ook als pfd-bestand beschikbaar. Omslag jaarverslag 2005 (foto Ton Maas, Airport Security) Omslag jaarverslag 2005
Frits Brouwer: "In 2005 heeft het KNMI een forse verandering van het instituut ingezet. Van een door interne factoren gestuurde organisatie zijn we op weg een extern gestuurd instituut te worden. Onze omgeving krijgt meer te zeggen over de werkzaamheden. Met de instelling van de Prgrammaraad, waar de grootste afnemers van het KNMI in vertegenwoordigd zijn, is een eerste grote stap gezet in het veranderproces van het KNMI".

De klant aan het woord
Het jaarverslag staat in het teken van dit veranderproces. Een vijftal klanten van het KNMI komen namelijk uitvoerig aan het woord. Wat is zijn/haar mening over het instituut? Hoe denkt hij/zij over de dienstverlening van het KNMI? Wat zou er beter kunnen? Het resultaat is een bonte en zeer informatieve verzameling van verhalen die - en daar zijn we zeer trots op - een positief beeld geven van hoe onze klanten over het KNMI denken. Dat willen we de komende jaren vasthouden en verder uitwerken.

Veiligheidstaak
Inhoudelijk zijn er twee onderwerpen die als een rode draad door het verslag lopen. Allereerst de veiligheidstaak. Aan de binnenzijde van het omslag is het Weeralarm van 30 december 2005 van uur tot uur in beeld gebracht. Wie herinnert zich niet de sneeuwjacht waarvoor het KNMI tijdig waarschuwde? De komende tijd gaat het KNMI nog hechter samenwerken met bijvoorbeeld het Verkeerscentrum Nederland om de burgers nog beter te waarschuwen voor weer en verkeersomstandigheden tijdens extreme weersituaties.

Klimaatverandering
Het tweede speerpunt in het jaarverslag is de klimaatverandering. Onlangs heeft het KNMI de nieuwe klimaatscenario's gepresenteerd waarin geschetst wordt in welke mate de verandering van het klimaat in Nederland kan leiden tot hogere temperaturen, heviger neerslag en zeespigelstijging in 2050. Onderzoek uit 2005 en eerder vormde de basis van deze bevindingen. Uitkomsten waar de politiek haar beleid op kan afstemmen.

Verder bevat het jaarverslag de gebruikelijke uitvoerige verslaglegging van activiteiten, projecten, onderzoeken en dergelijke die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden.

Exemplaren zijn aan te vragen bij de Bibliotheek van het KNMI, 030 2206 855.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harry Geurts of Monique Somers, persvoorlichting KNMI, telefoon 030 2206317 of 030 2206386. E-mail: Persvoorlichting.
Persbericht: PRV 06/17
Eerste uitgave: 22-08-06