Gemeente Leeuwarden

Vliegende Sportbrigade neemt trampoline Wilhelminaschool in gebruik

De jeugd in de Vossenparkwijk heeft vanmiddag een primeur. Zij mogen als eerste de trampoline uitproberen die de Koningin Wilhelminaschool heeft gewonnen bij de Kinderraad. De Vliegende Sportbrigade is tussen 13.30 en 16.30 uur in speeltuin 'De Toekomst' in de Vossenparkwijk om de trampoline in gebruik te nemen.

Op 11 mei won de Koningin Wilhelminaschool de tweede kinderraad van de gemeente Leeuwarden met hun idee voor 'een trampoline met veiligheidshek in de buurt van de school'. Het gewonnen prijzengeld (¤ 5.000) mochten ze gebruiken om, in overleg met de gemeente, de trampoline te plaatsen.

Om veiligheidsredenen was het niet mogelijk de trampoline in de speeltuin bij hun in de buurt te plaatsen. De trampoline is daarom in overleg met de kinderen, speeltuinvereniging De Toekomst, de gemeente én bv SPORT ondergebracht bij de Vliegende Sportbrigade. De trampoline wordt ingezet bij de sport- en spelactiviteiten van de Vliegende Sportbrigade. Kinderen uit alle wijken en dorpen in de gemeente Leeuwarden kunnen er zo gebruik van maken. Alle kinderen uit Leeuwarden in de leeftijd van 7 - 12 jaar kunnen deze zomer meedoen aan de activiteiten die de 'Vliegende Sportbrigade' op verschillende plaatsen in de gemeente organiseert. Met het resterende deel van het prijzengeld wordt een mandenschommel in speeltuin 'De Toekomst' bekostigd.

De Kinderraad is door de gemeenteraad in het leven geroepen om schoolkinderen uit de gemeente Leeuwarden ervaring op te laten doen met de gemeente en de politiek. In zeven lessen maken de kinderen kennis met de hoofdlijnen van gemeentepolitiek. De lessenserie is samengesteld in samenwerking met studenten van de Pabo's van de CHN en de NHL, en de Thorbecke Academie. Het hoogtepunt is de uiteindelijke kinderraadsvergadering waar discussie wordt gevoerd en gestemd wordt over de door kinderen ingebrachte ideeën om hun wijk/buurt kindvriendelijker te maken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de perstelefoon van de gemeente Leeuwarden, 058 - 233 4002.