Partij van de Arbeid


Vragen van de leden Depla ( PvdA) en Irrgang (SP) aan de minister van Landbouw, Natuur en Visserij


over privé-reizen in het buitenland met de dienstauto


1) Klopt het dat in uitspraak Raad van State van 15 juni op hoger beroep van de minister van LNV staat: "Nu aan het beroep op de staatsveiligheid geen deskundigenadvies ten grondslag is gelegd, berust de weigering in zoverre op onvoldoende zorgvuldig onderzoek en aldus op een onvoldoende deugdelijke motivering"?


2) Zo ja, waarom heeft u dan in antwoord op vraag 1 van de leden Depla en Boelhouwer (2050617370) gesteld dat de Raad van State het argument ondersteunt dat op grond van veiligheidsoverwegingen het ongewenst is om de rittenadministratie openbaar te maken?


3) Klopt de uitspraak van het ministerie in het NRC van 2 augustus dat het "ministerie erkent dat formeel de vlieg- en verblijfskosten van de partners niet hadden mogen worden vergoed"?


4) Zo ja, hoe is dat dan te rijmen met de antwoorden op de Kamervragen van de leden Irrgang en Kant (2050617340), waarin gesteld wordt in antwoord op vraag nummer 5 dat de reis- en verblijfskosten van partners wel hadden mogen worden vergoed conform het Voorzieningenbesluit?


Met vriendelijke groet,


Chantal Linnemann

Secretaresse Voorlichting


Tweede Kamer-fractie Partij van de Arbeid

Plein 2

K 104

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Tel: 070 318 2694

Fax: 070 318 2800

c.linnemann@tweedekamer.nl