Openbaar Ministerie

CBS: Vier moorden per week

21 augustus 2006

In de afgelopen tien jaar zijn in Nederland gemiddeld 230 mensen per jaar slachtoffer geworden van moord of doodslag, zo meldt het CBS. In 2005 werden in totaal 198 mensen van het leven beroofd, wat neerkomt op vier moorden per week. Dat is het laagste aantal in de afgelopen tien jaar. Ten opzichte van 2004 - 223 slachtoffers - is dit een afname met 10 procent. De helft van de slachtoffers was tussen de 20 en 40 jaar en zeven van de tien slachtoffers zijn mannen. Vanaf de leeftijd van 70 jaar bestaat er weer een groter risico om van het leven te worden beroofd.
Zomer- en weekendmoorden

Gemiddeld genomen is in juli het aantal slachtoffers van moord en doodslag het grootst en in december het laagst. Bijna 40 procent van het totaal aantal moorden wordt gepleegd in het weekend: het aantal ligt dan een kwart hoger dan in de rest van de week, vooral bij mannen en vrouwen van 15 tot 30 jaar.

Meestal vuur- of steekwapen

Vier op de tien mannelijke slachtoffers worden gedood door een vuurwapen, drie op de tien komen om het leven door een steekwapen en de rest door fysiek geweld: slaan, schoppen en wurging. Mannen boven de 80 worden het vaakst vermoord door fysiek geweld. Bij vrouwen vallen de meeste slachtoffers door een steekwapen (drie op de tien). Moord door een vuurwapen komt bij vrouwen veel minder voor dan bij mannen. Vrouwen worden echter veel vaker door wurging of verstikking van het leven beroofd.
Veel vrouwen slachtoffer in eigen woning

In 2005 werd tweederde van de vrouwelijke slachtoffers omgebracht in de eigen woning. Eén op de tien vermoorde vrouwen kwam om het leven in een woning van een ander en eveneens één op de tien op straat. De helft van de mannelijke slachtoffers werd in een huis vermoord, 30 procent wordt op straat omgebracht en een op de tien in een horecagelegenheid.
Hoger risico in grootste steden

De meeste slachtoffers vielen de afgelopen tien jaar in Amsterdam (341), Rotterdam (273) en Den Haag (162). Samen is dit eenderde van alle slachtoffers van moord en doodslag in Nederland. In de overige steden met meer dan 100 duizend inwoners werd 22 procent van de moorden gepleegd. De helft van de slachtoffers die niet in Nederland woonachtig zijn, werden in de drie grootste steden om het leven gebracht.
Het risico om te worden vermoord is het grootst in Amsterdam, op de voet gevolgd door Rotterdam en in mindere mate Den Haag. In Utrecht bedroeg het aantal slachtoffers door moord en doodslag 2,1 per 100 duizend inwoners: dit is beduidend lager dan het gemiddeld aantal slachtoffers in de drie andere grote steden.

Bron en meer informatie: CBS

---