22-08-2006
Hers tel, empowerment en ervaringsdeskundigheid; mensen met psychische aandoeningen vertellen hoe zij op eigen kracht herstellen

Utrecht, 22 augustus 2006. Bij uitgeverij SWP verscheen deze maand het boek Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid van mensen met psychische aandoeningen. De uitgave is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het Trimbos-instituut en het Kenniscentrum Rehabilitatie, dat zich bezighoudt met de re-integratie van mensen met ernstige psychiatrische problemen in de samenleving. Het boek is grotendeels geschreven door cliënten en ex-cliënten van de geestelijke gezondheidszorg zelf. Cliënten en ex-cliënten schrijven erin over hun ervaringen met het leven met een psychische aandoening en hoe zij zichzelf en elkaar helpen om hun identiteit van psychiatrisch patiënt te overstijgen.

Mensen met ernstige psychische problemen nemen hun herstel steeds meer zelf ter hand. In plaats van hun heil te verwachten van de hulpverlening of het hoofd in de schoot te leggen, hebben zij allerlei vormen van zelfhulp ontwikkeld. Deze herstelprojecten baseren zich op eigen kracht en ervaringdeskundigheid. In het boek staan de belangrijkste van deze projecten beschreven. Cliëntgestuurde herstelprogramma's krijgen steeds meer bijval en worden inmiddels door GGZ-instellingen 'ingekocht', als een waardevolle aanvulling op hun hulpverleningsaanbod. Een van de beschreven herstelprogramma's is het onderwerp van een uitgebreide effectstudie door het Trimbos-instituut.

Het boek beschrijft ook projecten waarin ervaringsdeskundigen voorlichting geven aan hulpverleners. Mensen met een psychiatrische achtergrond leren professionele hulpverleners hoe zij bejegend willen worden en welke vorm van ondersteuning het meest gewenst is. Gelijkwaardigheid staat daarbij voorop. GGZ-instellingen nemen inmiddels ook ervaringsdeskundigen formeel als werknemer in dienst. Cliënten en hulpverleners worden zo collega's. De ervaringen die hiermee zijn opgedaan worden in het boek beschreven.

Ook wordt in Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid tevens aandacht besteed aan de negatieve beeldvorming waarmee psychiatrische patiënten soms te maken hebben. Stigmatisering is een van de grootste struikelblokken bij de terugkeer in de samenleving na een psychiatrische opname en belemmert mensen met psychische problemen bij het vinden van werk en sociale contacten. Het boek beschrijft persoonlijke ervaringen met stigmatisering en strategieën om hiermee om te gaan. Een van de auteurs schrijft dat de samenleving lang genoeg het recht heeft opgeëist niet gestoord te worden; in plaats daarvan zou een verbod op uitsluiting moeten worden nageleefd.

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid is een bijzonder boek over herstel en emancipatie van psychische aandoeningen, geschreven vanuit het perspectief van GGZ-cliënten zelf. Het boek is bestemd voor mensen met psychische problematiek, hulpverleners, GGZ-managers en opleidingen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg. Het boek is een cahier van Passage, het tijdschrift voor rehabilitatie.

Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid. Wilma Boevink, Annette Plooy, Sonja van Rooijen (eds), uitgave SWP (2006). ISBN: 90 6665 785 5, 224 pagina's, prijs 24,-.Te bestellen via www.swpbook.com/838. Voor GGZ-cliënten met een uitkering met korting te verkrijgen via aplooy@kenniscentrumrehabilitatie.nl.

---

Voor meer informatie, bel Henk Maurits (030 - 297 11 38) of Harald Wychgel (030 - 297 11 16), voorlichters Trimbos-instituut. Bezoekadres: Da Costakade 45, Utrecht.
Postadres: Postbus 725, 3500 AS Utrecht.
Telefoon (030) 297 11 00 Fax: (030) 297 11 11