NVAB, Nederlandse Vereniging voor Arbeid- en Bedrijfsgeneeskunde

Leer werken met de Richtlijn Klachten aan arm, schouder of nek

Het Kwaliteitsbureau NVAB houdt zich niet alleen bezig met de opstelling van richtlijnen. Er is ook veel aandacht voor het kunnen toepassen ervan. Bij de NVAB-richtlijn Klachten aan arm, schouder of nek (KASN) zijn praktische instrumenten ontwikkeld voor bedrijfsartsen die zich willen bekwamen in de toepassing van de richtlijn.

U vindt op de NVAB-website onder andere een kennistoets, casuïstiek, opdrachten, een checklist voor de uitvoering, een PowerPoint-presentatie en een patiëntenbrief. U treft de instrumenten aan onder de links in dit artikel. Daarnaast zijn ze beschikbaar via de volgende weg: klik op Richtlijnen en leidraden, en vervolgens op Klachten aan arm, schouder of nek.

Een nadere toelichting op de instrumenten:

(1) PowerPoint presentatie
Over de definitie van KASN, de indeling in specifieke en aspecifieke KASN, diagnostiek, interventie en evaluatie.

(2) Voorwaarden voor de uitvoering van de richtlijn Uitvoeringsvoorwaarden in de beroepspraktijk van de bedrijfsarts (zelfstandig of bij een arbodienst) en voorwaarden bij het bedrijf of de instelling.

(3) Kennistoets
Bestaat uit 10 statements met antwoordmogelijkheden juist of onjuist, met een toelichting voor gebruik van de toets, vermelding van de juiste antwoorden, en verwijzing naar het betreffende onderdeel van de richtlijn.

(4) Casuïstiek
Acht casus van werknemers met klachten aan arm, schouder of nek. Te gebruiken in de opdrachten (zie hieronder (5)) of anderszins bij intercollegiaal overleg of intercollegiale toetsing.

(5) Opdrachten
Oefenvormen: casusbespreking, debat, rollenspel, gesprek met OR. Bij enkele casus zijn uitwerkingen door een deskundige geschreven.

(6) Checklist voor de uitvoering
Handige afvinklijst bij de toepassing van de richtlijn KASN. Om bij een gegeven casus te checken of de richtlijn is gevolgd, bijvoorbeeld individueel of in ICT. Uitgebreide en verkorte versie.

(7) Patiëntenbrief
Informatieve brief over KASN ter aanvulling op en ondersteuning van het advies van de bedrijfsarts.

De instrumenten zijn gratis te downloaden en te gebruiken. Het copyright berust bij het Kwaliteitsbureau NVAB. Voor vragen over de richtlijn KASN of de bovenstaande instrumenten kunt u contact opnemen met het Kwaliteitsbureau NVAB: kwaliteitsbureau@nvab-online.nl.