Wageningen Universiteit

WAGENINGEN UNIVERSITEIT BENOEMT HOOGLERAAR ETHIEK BIJ GENOMICS

Wageningen Universiteit heeft prof.dr. Bart Gremmen benoemd tot bijzonder hoogleraar Ethische en sociale aspecten van genomics. Deze leerstoel is de eerste in zijn soort in Nederland en wordt door het Centrum voor BioSystems Genomics (CBSG) gefinancierd met middelen van het Nationaal Regieorgaan Genomics. Prof. Gremmen gaat instrumenten ontwikkelen waardoor onderzoekers, burgers en groeperingen op verantwoorde wijze kunnen omgaan met genomics en toepassingen daarvan in de samenleving.

Prof. Bart Gremmen (50) zal zijn onderzoek en onderwijs concentreren rond de ethische en sociale positie en rol van de biowetenschappen in de maatschappij. Binnen de biowetenschappen zijn belangrijke resultaten geboekt die veel sociale en ethische effecten kunnen hebben. Het ontrafelen van het genoom van talrijke organismen, het overhevelen van overerfbare eigenschappen van het ene organisme naar het andere, DNA-fingerprinting voor bijvoorbeeld forensisch onderzoek en medische diagnostiek of de recente DNA-chip technologie zijn concrete voorbeelden.

De wetenschappelijke successen blijken echter complexe ethische en sociale vragen op te roepen. Het gaat daarbij vooral om het toepassen van de resultaten van onderzoek voor biomedische of agro- en fooddoeleinden, zoals het verhogen van de gezondheidsbevorderende stoffen in tomaten of het maken van phytophthora-resistente aardappelen via gentechnologie. Ook opereren onderzoekers zelf in een omgeving waarbij andere dan wetenschappelijke belangen een rol spelen, zoals commerciële belangen.

Het ontwikkelen en implementeren van methoden en instrumenten voor onderzoekers, maar ook voor burgers en maatschappelijke groeperingen om te bepalen hoe verantwoord met (toepassingen van) genomics om te gaan, vormt de inhoud van het onderzoeksgebied van prof. Gremmen. Daartoe zal hij natuurwetenschappen verbinden met sociaal wetenschappelijke vakgebieden, zodat nieuwe, opdoemende maatschappelijke problemen op een creatieve en inventieve wijze worden opgelost. Een standaardoplossing is niet mogelijk omdat we niet altijd kunnen loskomen van onze vaste overtuigingen en gewoonten, aldus Gremmen.

Bart (H.G.J.) Gremmen (Oss, 1956) studeerde wijsbegeerte (cum laude) aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde aan de Universiteit Twente bij prof. Arie Rip op een onderwerp over het benutten van wetenschap in de maatschappij. Vanaf 1989 is hij universitair (hoofd)docent bij de leerstoelgroep Toegepaste filosofie van Wageningen Universiteit. Hij is directeur van META, het Centrum voor Methodische Ethiek & Technology Assessment van Wageningen UR, programmaleider Society and Genomics van het Centrum voor BioSystems Genomics in Wageningen en programmaleider Society van het Coeliac Disease Consortium in Leiden.