Ingezonden persbericht


4 Gentech velden vernietigd

Via een anonieme posting op internet hebben onbekende activisten gisteravond de vernietiging van vier genetisch gemanipuleerde maisvelden verspreid over Nederland (Nuth, Leylstad, Drimmelen, Meerlo) geclaimd. Hoewel geen GroenFront! actie willen we het nieuws daarover graag verspreiden en van commentaar voorzien. Op de website van GroenFront! onderstaande reactie (op de website zelf voorzien van links. )

www.groenfront.nl

Onderstaande bericht stond gisteravond opeens op Indymedia. Gepost door de "maishakker". Omdat we dit soort van acties graag ondersteunen hier wat meer informatie.

Het orginele bericht van 21 augustus.

4 Gentech velden vernietigd

Vier van de zes gentech maisvelden, experiment van de Nederlandse overheid, hebben het seizoen niet overleefd. De BT-mais van zadenmultinational Monsanto is resistent gemaakt tegen de (in Nederland nog niet voorkomende) maisstengelboorder. Maar nature strikes back. De velden bij Lelystad, Drimmelen (Br), Meerlo (N-L) en Nuth (Z-L) zijn deze zomer geheel of gedeeltelijk ten prooi gevallen aan andere plagen als maisstengelhakkers, -slammers en -knippers.

Het experiment was zeer omstreden, en is met deze akties zeker mislukt. De BT-mais is al toegestaan om commercieel geteeld te worden. In het Nederlandse co-existentie verdrag staan zeer lage afstanden, die gentech mais van conventionele en biologische mais gescheiden moeten houden. Maar grootschalige teelt van deze mais in Spanje heeft allang aangetoond dat mais over veel grotere afstand uitkruist. Op websites van organisaties als Friends of the Earth en Greenpeace is uitgebreide informatie te vinden over alle nadelen (milieu, economisch, sociaal) van gentech gewassen en BT-mais in het bijzonder.

Direkte aktie tegen proefvelden wordt blijkbaar niet tegengehouden door onderbetaalde, ongemotiveerde bewaking in witte auto's. Als de Nederlandse overheid wilde uitvinden of met dit experiment de acceptatie van gentech gewassen gemeten kan worden, dan heeft zij nu haar antwoord.

(mensen die foto's willen gaan nemen en die hier publiceren wordt erg op prijs gesteld)"

Einde bericht.

De lokaties van de velden zijn te vinden op de website van VROM (pas op, men kan de gegevens van alle bezoekers van deze websites na trekken. )

Waarom vinden wij dit soort acties gerechtvaardigd? Ondanks de massale afkeer van gentech onder de Nederlandse bevolking besteed de industrie en de overheid miljoenen euro's aan het verder ontwikkelen van gentech, en afdwingen van acceptatie van gentech. Blijkbaar is men doof voor al de tegenstand.
De gangbare strategie van gematigde milieuorganisaties is niet in staat deze ontwikkeling te stoppen. Alleen geweldloze directe actie blijkt effectief. Door een felle campagne van veldproef sabotage hebben engelse milieu activisten hun eiland gentech vrij weten te krijgen. Niemand durft het meer aan daar gentech gewassen op het veld te zetten, alle velden werden ontsmet. Ook in andere landen groeit het verzet tegen gentech. Gentech is en blijft een bedreiging voor biodiversiteit. Gentech, en de patenten die daarop rusten dragen bij aan de macht van multinationals over boeren. Genoeg redenen dus om er alles aan te doen om gentech gewassen van de velden te houden.

Ook in andere jaren 2000 2001 2002 2003 2004 2005(werden er proefvelden gesaboteerd in Nederland, maar nog nooit op zo'n grote schaal als dit jaar. De getroffen proef was dan ook een open uitdaging aan iedereen die zich verzet tegen de gedwongen invoering van gentech in Nederland. De proef wordt algemeen beschouwd als een PR experiment, en niet als een wetenschappelijk verantwoorde proef. Bedoeld om de reactie van het publiek te meten, en boeren te laten zien dat gentech mais mogelijk is in Nederland.

Officieel gaat het hier om een wetenschappelijke proef, gedaan in opdracht van de Nederlandse overheid door het aan de Wageningse Universiteit verbonden bedrijf PRI. De proef kost ander half miljoen euro en is bedoeld om uit te vinden of de vorig jaar afgedwongen cooexitentie regel te testen. Het gaat er om dat gentech gewas en niet gemanipuleerd gewas op voldoende afstand van elkaar staan om elkaar niet te veel te besmetten. De afstand die de overheid daarvoor bedacht heeft bij mais is 250 meter. Mais kruist uit over vele kilometers. Bij de commercieele teelt van dezelfde soort mais in Spanje is besmetting van biologische mais op vele kilometers afstand geconstateerd. Elk wetenschappelijk experiment was daarna eigenlijk al overbodig. Mocht men de regel wel zelf willen testen dan had dat overigens ook gedaan kunnen worden met een niet-gentech mais. In plaats daarvan koos men voor een omstreden product van Monsanto.

De mais in kwestie is omstreden. De mais maakt zijn eigen insecticide aan tegen de maisstengelboorder, een insect dat schade veroorzaakt aan mais. BT werd al door biologische boeren als insecticide gebruikt in spray-vorm. Maar dit is niet precies het zelfde als de BT die door de BT-mais wordt aangemaakt.

Het gaat eigenlijk om 17 verschillende maisvariëteiten die allemaal deze manipulatie als kenmerk hebben. Deze 17 zijn de eerste gentech gewassen die door de Europese Commissie in de zogenaamde EU 'common catalogue' geplaatst zijn. Om commercieel verhandeld te mogen worden, moeten zaden in een speciale catalogus worden opgenomen. MON810 is al sinds 1998 goedgekeurd om in de EU geteeld te worden, maar stond alleen nog maar in Frankrijk en Spanje in zulke catalogi. Nu staan ze in de EU 'common catalogue', waardoor ze dus ook in de hele EU geteeld mogen worden. Overigens moet MON810 dit jaar volgens de EU regels opnieuw geevalueerd worden, en alleen als deze evaluatie positief is mag deze mais na 17 oktober nog verkocht worden. De britse overheid pleit voor het schrappen van de vergunning.

MON810 werd nog onder de oude EU regelgeving goedgekeurd, waarbij een grondig onderzoek naar milieurisico's niet gedaan werd, en waren dus onbekend. Ook de lange termijn effecten op de gezondheid van mensen of dieren werd niet gedaan. Sinds de introductie van MON810 zijn er echter wel onderzoeken gedaan. Er zijn nog steeds veel onduidelijkheden, maar ook al concrete bewijzen van schadelijke effecten van BT-mais:

- Minder vliegende insecten op BT maisvelden.

- Het is nog onduidelijk wat de lange termijn gevolgen zijn voor de bodem, als het BT-gif zich ophoopt (o.a. schadelijk effect aangetoond bij wormen, die een essentiele rol vervullen voor het bodemleven)

- Het is aangetoond dat BT-gif een jaar na de oogst van de BT-mais nog steeds in de bodem aangetoond kan worden.

- De 'target insecten' kunnen resistentie ontwikkelen van resistentie tegen BT - gif. Er moeten non-BT zones ingericht worden om dit tegen te gaan, maar deze kunnen door uitkruising ook makkelijk weer BT worden. Bovendien lijken volgens onderzoek van INRA deze non-BT zones niet zo'n effectief middel tegen het ontwikkelen van resistente insecten. Resistentie bij deze insecten leidt weer tot de noodzaak van meer insecticide gebruik.Ook levert het schade aan de biologische methode, waarbij BT-spray gebruikt wordt om plagen te controleren.
- MON810 (net als Bt176) kent onregelmatigheden in het originele DNA van de plant, als gevolg van het proces van genetische manipulatie, waardoor onbedoelde effecten kunnen optreden.

Veel boeren zouden de komst van vooral Monsanto gentech gewassen ook om een andere reden moeten vrezen. Op het geknutselde DNA van de planten zit patent recht. Als de planten uitkruisen met andere planten reist ook het patentrecht mee. Al verschillende boeren in de VS en Canada hebben gemerkt wat dat betekent. Zij werden met succes aangeklaagd door Monsanto op beschuldiging van diefstal van het patentrecht. Monsanto eiste daarvoor een forse schadevergoeding. Het lijkt er op dat dit de nieuwe strategie van het bedrijf wordt. Ook in Denemarken probeert Monsanto zich op deze manier te verrijken.

Meer achtergrond informatie op www.gentech.nl en op de website van aseed

Een handleiding voor nachtelijke anti gentech tuiniers is hier te vinden